Subsidie voor de huur van herbruikbaar cateringmateriaal en wasoplossingen bij Kortenbergse evenementen

Het gemeentebestuur van Kortenberg zet met dit subsidiereglement in op duurzame Kortenbergse evenementen.  Erkende Kortenbergse verenigingen kunnen, mits het voldoen aan de voorwaarden van dit reglement, subsidies ontvangen voor de huur van herbruikbaar cateringmateriaal en wasoplossingen voor hun evenementen. Kosten voor verloren materiaal worden niet terugbetaald. Evenementen waar meer dan 1.000 personen aanwezig zijn, kunnen eveneens aanspraak maken op de subsidie voor de huur van wasoplossingen.

Voorwaarden

 • Deze subsidies worden verleend aan erkende Kortenbergse verenigingen volgens de voorwaarden van dit reglement.
 • De organisatoren/verenigingen moeten door de gemeente erkend zijn en dus voldoen aan de in het erkenningsreglement omschreven erkenningsvoorwaarden.
 • De evenementen dienen goedgekeurd te zijn door de gemeente en moeten plaatsvinden op Kortenbergs grondgebied.
 • De subsidie voorziet een terugbetaling van 100% van het totaalbedrag van de factuur met een maximum van 1000.00 euro (inclusief btw) per jaar per erkende vereniging. Het jaartal waarin het evenement plaatsvond, is bepalend met betrekking tot het maximum per jaar, niet de datum van uitbetaling door de gemeente.

Procedure

Men kan de subsidies verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven procedure:

 • Voor de aanvraag tot subsidiëring gebruikt de aanvrager de daartoe bestemde formulieren (beschikbaar in het e-loket of afdrukbaar) en dient ze in bij de gemeente bij de dienst Evenementenbeheer. Het reglement en de aanvraagformulieren zijn beschikbaar op de gemeentelijke website.
 • De termijnen waarbinnen men de subsidieaanvraag kan doen, worden als volgt vastgelegd:
  • De aanvraag dient binnen hetzelfde jaar waarin de huur van duurzaam cateringmateriaal plaatsvond te gebeuren.
  • Aanvragen betreffende evenementen die in december plaatsvinden kunnen tot eind februari van het volgende jaar ingediend worden.
 • De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren, na controle van de ingediende aanvraag en ontvangst van het factuur, binnen de drie maanden na indienen van de aanvraag.

Bedrag

De subsidie voorziet een terugbetaling van 100% van het totaalbedrag van het factuur met een maximum van 1000.00 euro (inclusief btw) per jaar per erkende vereniging. Het jaartal waarin het evenement plaatsvond, is bepalend met betrekking tot het maximum per jaar, niet de datum van uitbetaling door de gemeente.

Uitzonderingen

 • Deze subsidies worden verleend aan erkende Kortenbergse verenigingen volgens de voorwaarden van dit reglement. Niet-erkende verenigingen komen niet in aanmerking.
 • De aanvrager kan geen subsidies voor hetzelfde doel ontvangen via andere gemeentelijke kanalen.
Online aanvragen

Contactinformatie