Subsidie welzijnsinstelling

Het gemeentebestuur wil instaan voor het maatschappelijke en individuele welzijn van zijn inwoners.

Deze subsidie wordt verleend aan welzijnsorganisaties die Kortenbergse inwoners hebben begeleid of die een aantoonbare werking ontplooien in Kortenberg.

Voorwaarden

 • Categorie A: Nationale en of Vlaamse organisaties die geen Kortenbergse afdeling hebben en die kunnen aantonen dat ze inwoners van Kortenberg hebben bijgestaan dooroor het verstrekken van ambulante begeleiding in professioneel verband.
 •  Categorie B: Vrijwilligersorganisaties die ambulante begeleiding verstrekken (bijvoorbeeld, het Rode Kruis) en/of zelfhulpgroepen.
 • Categorie : Ziekenzorgkernen en gelijkgestelden.

Voorwaarden per categorie

Categorie A:

 • Maximum 500 euro per jaar indien de vereniging kan aantonen dat ze minimaal 10 personen en maximaal 15 personen uit Kortenberg heeft geholpen;
 • Maximum 750 euro per jaar indien de vereniging kan aantonen dat ze minimaal 16 personen en maximaal 20 personen uit Kortenberg heeft geholpen;
 • Maximum 1.000 euro per jaar indien de vereniging kan aantonen dat ze minimaal 21 personen en maximaal 25 personen uit Kortenberg heeft geholpen;
 • Maximum 1.250 euro per jaar indien de vereniging kan aantonen dat ze minimaal 26
 • personen en maximum 30 personen uit Kortenberg heeft geholpen;
 • Maximum 1.500 euro per jaar indien de vereniging kan aantonen dat ze minimaal 31 personen uit Kortenberg heeft geholpen.

Categorie B:

Maximum 500 euro per jaar indien de verenging erkend is en kan aantonen dat ze een plaatselijke afdeling in Kortenberg heeft en indien ze minimaal 5 activiteiten in Kortenberg op jaarbasis organiseert.

Categorie C:

Maximum 250 euro per jaar indien de organisatie kan aantonen dat ze minimaal 25 personen uit Kortenberg begeleid heeft en minstens 3 activiteiten heeft georganiseerd.

Indien het krediet ontoereikend is, worden de bedragen procentueel en evenredig verminderd.

Procedure

 • Elke subsidieaanvraag wordt ingediend bij de dienst Senioren en Zorg door het invullen van het daartoe bestemde online aanvraagformulier of de papieren versie onderaan deze pagina.
 • Bij de aanvraag wordt ook het rekeningnummer vermeld waarop de subsidies gestort mogen worden.
 • De termijn waarbinnen men de subsidieaanvraag kan doen, bevindt zich tussen 1 januari 2023 en 15 februari 2023.
 • De dienst Senioren en Zorg kijkt de ingediende stukken na en legt een uitbetalingsverzoek voor de desbetreffende subsidie ter goedkeuring voor aan het college van burgemeester en schepenen. De uitbetaling gebeurt op het rekeningnummer van de instelling dat werd opgegeven bij de subsidieaanvraag. De instelling verbindt zich ertoe elke wijziging van zijn rekeningnummer onmiddellijk en schriftelijk mee te delen aan de dienst. De verdeling en bekendmaking van de subsidies vindt plaats vóór 30 maart 2023
 • Tussen 30 maart en 15 april jaar 2023 kan gemotiveerd beroep aangetekend worden bij het college van burgemeester en schepenen.
 • De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren vóór 30 mei 2023.
Online aanvragen

Contactinformatie