Subsidies aan verenigingen voor projecten met een meerwaarde voor natuur en milieu

De Vlaamse overheid gaf de afgelopen jaren subsidies aan erkende en niet-erkende verenigingen voor de uitvoering van projecten met een duidelijke meerwaarde voor de natuur en het milieu in Vlaanderen.

Sinds 2015 kunnen geen subsidievoorstellen meer worden ingediend in het kader van het projectsubsidiebesluit.