Subsidies voor duurzaam woon-werkverkeer via het Pendelfonds

Het Pendelfonds is door de Vlaamse overheid opgericht om projecten voor een duurzaam woon-werkverkeer te bevorderen. In de nabije toekomst moet het aandeel van autosolisme in het woon-werkverkeer dalen. Het aandeel van fiets en openbaar vervoer moet in het woon-werkverkeer stijgen.

Op geregelde tijdstippen worden nieuwe projectoproepen gelanceerd.

Voorwaarden

Wie kan een projectaanvraag indienen?

Bedrijven (of groepen van bedrijven)

 • samen met andere private organisaties (of groepen van private organisaties)
  of
 • samen met lokale of provinciale overheden.

De indieners moeten (samen) minimaal 10 werknemers vertegenwoordigen.
Als er een lokale of provinciale overheid betrokken is, moet 50% + 1 euro van de subsidies gaan naar de private partner(s).

Voor welke projecten?

 • Projecten die een modale verschuiving van niet-duurzame vervoermiddelen naar de fiets (stadsfiets, e-fiets of speedpedelec) beogen, kunnen in principe in aanmerking komen voor subsidiëring. Bekijk de lijst van maatregelen die voor de subsidie in aanmerking komen:
  • infrastructurele ingrepen die functionele fietsverplaatsingen faciliteren
  • aankoop en leasing van bedrijfsfietsen
  • fietsvergoedingen.
 • Voor een aantal maatregelen gelden maximale bedragen.

Procedure

De procedure voor de subsidieaanvraag van het Pendelfonds bestaat uit volgende stappen.

 1. Vraag online een dossiernummer aan.
 2. Binnen 2 weken nadat u uw dossiernummer hebt aangevraagd, krijgt u van het Provinciaal MobiliteitsPunt een mail met inloggegevens, indieningsformulier en instructies voor het aanleveren van adresgegevens die nodig zijn om het potentieel van uw project te berekenen. Nadat u potentieelberekening hebt gekregen, kunt u inloggen en het indieningsformulier voorlopig invullen (maar nog niet indienen). Als u denkt klaar te zijn, moet u uiterlijk op de vastgelgde datum aan uw Provinciaal MobiliteitsPunt per mail advies vragen.
 3. Nadat uw indieningsformulier definitief en volledig is ingevuld, kunt u opnieuw inloggen en het dossier definitief indienen. Dat moet uiterlijk op de vastgelegde datum gebeuren.
 4. De minister beslist over de ingediende dossiers na advies van een Begeleidingscommissie.

Bedrag

Per soort maatregel is er een maximaal subsidiebedrag bepaald.

Regelgeving

Op pendelfonds.be vindt u een lijst van alle regelgeving.