Tegemoetkoming in de reiskosten van kankerpatiënten

Als u radiotherapie of chemotherapie tegen kanker volgt, kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de reiskosten naar het ziekenhuis. Ook als ouder of wettelijke voogd van een kankerpatiënt jonger dan 18 jaar die in een ziekenhuis is opgenomen, krijgt u een tegemoetkoming in de verplaatsingskosten.

Voorwaarden

U krijgt een vergoeding als

  • Kankerpatiënten die niet opgenomen is in een ziekenhuis en een oncologische behandeling volgt (inclusief raadplegingen van toezicht).
  • U Vader, moeder of voogd van een kankerpatiënt jonger dan 18 jaar bent die in een ziekenhuis is opgenomen.

Procedure

U vraagt deze toelage aan bij uw ziekenfonds met een formulier, ingevuld door de behandelende arts van het ziekenhuis.

U geeft dit af bij uw ziekenfonds.

Het ziekenfonds kent de tegemoetkoming toe op basis van dit formulier.

Bedrag

Financieel voordeel

Kankerpatiënt

  • Openbaar vervoer: integrale terugbetaling
  • Ander vervoer: een toelage van 0,25 euro per kilometer

Ouder of voogd van een kankerpatiënt jonger dan 18 jaar opgenomen in het ziekenhuis

  • Per hospitalisatiedag van het kind bedraagt de vergoeding 0,25 euro per kilometer voor één heen- en terugreis (beperkt tot 75 euro per dag).

Regelgeving