Tegemoetkoming in kosten kinderopvang voor werkzoekenden in opleiding

Als u als werkzoekende een door VDAB erkende opleiding volgt, kunt u een vergoeding krijgen voor de opvang van uw kinderen.

Voorwaarden

  • U bent bij de VDAB ingeschreven als niet-werkende werkzoekende.
  • U volgt een opleiding, studie of stage bij de VDAB of bij een door de VDAB erkende derde.
  • Alleen de eigenlijke kinderopvangkosten worden terugbetaald, dus geen extra kosten zoals vervoer, extra maaltijden, enz.
  • De opvang moet gebeuren in een kinderopvanginitiatief dat een vergunning heeft van Kind en Gezin.
  • U moet de gemaakte kosten bewijzen aan de hand van een onkostennota.

Procedure

U vraagt de terugbetaling van uw kinderopvangkosten aan bij uw trajectbegeleider of aan het secretariaat van het competentiecentrum waar u uw opleiding volgt.

Bedrag

Financieel voordeel
  • Kinderen die nog niet naar school kunnen gaan: tijdens uw opleiding krijgt u de werkelijke kosten voor voltijdse kinderopvang terugbetaald tot uw kinderen naar school kunnen gaan.
  • Schoolgaande kinderen in het kleuter- of basisonderwijs: tijdens uw opleiding worden de kosten voor buitenschoolse kinderopvang vergoed als de opvang gebeurt in een erkende instelling.

Regelgeving

Het besluit van 21 december 1988 van de Vlaamse regering: de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding