Tijdelijke afwezigheid

Als u tijdelijk in het buitenland verblijft voor studies, beroepsredenen, gezondheidsreden, ... dan moet u dit melden aan de dienst Burgerzaken. Uw tijdelijke afwezigheid wordt dan genoteerd. Dit is belangrijk om een ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister te voorkomen.

Meebrengen

Identiteitskaart en eventueel adres waar u tijdelijk zal verblijven.

Bedrag

Het melden van een tijdelijke afwezigheid is kosteloos.

Contactinformatie