Toelating tot invoer van dierlijke bijproducten (DBP) vanuit een andere Europese lidstaat

Deze toelating hebt u nodig om dierlijke bijproducten (DBP) die als afvalstoffen worden beschouwd, vanuit een andere EU-lidstaat in Vlaanderen in te voeren. Dat is nodig om te voldoen aan de Europese verordening inzake dierlijke bijproducten die niet voor menselijke consumptie zijn bestemd.

De OVAM reikt één toelating uit per type DBP, per bedrijf van oorsprong, per plaats van bestemming, per wijze van nuttige toepassing of verwijdering, en per aanvrager. Een toelating is maximaal één jaar geldig.

Procedure

Informatie over de procedures en formulieren voor het grensoverschrijdend vervoer van dierlijke bijproducten, vindt u op de website van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM).