Toelating voor ambulante activiteit op rondtrekkende wijze

Bij een ambulante activiteit op rondtrekkende wijze verplaatst de handelaar zich langs (al dan niet vooraf bepaald) traject, waarbij een verkooppunt telkens voor een korte stoptijd wordt ingenomen. De stoptijd beperkt zich tot de duur van de directe transactie(s), waarna het traject onmiddellijk voortgezet wordt. Voor deze vorm van ambulante activiteit is een toelating van de gemeente nodig.

Neem contact op met de dienst ondernemen van de gemeente Kortenberg wanneer u een ambulante activiteit op rondtrekkende wijze wenst op te zetten.

Regelgeving

  • Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten

  • Koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten

  • Decreet van 24 februari 2017 tot wijziging van artikel 8 en 10 van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten

Contactinformatie