Toelating voor het uitdelen van flyers op markten, evenementen en openbare plaatsen

Om flyers uit te delen op markten, tijdens evenementen en op openbare plaatsen in de gemeente, hebt u een toelating nodig.

Deelt u de flyers uit aan de uitgang van een school, dan hebt u ook de toestemming nodig van de schooldirectie.

De toelating dient u aan te vragen bij het College van Burgemeester en Schepenen via het formulier dat u onderaan deze pagina vindt of via de knop 'Online aanvragen'.

Online aanvragen

Contactinformatie