Tussenkomst in de kosten voor het vaccin tegen baarmoederhalskanker

Jongeren die zich laten vaccineren met het vaccin tegen HPV kunnen hiervoor een tussenkomst krijgen.

De vaccins zijn gratis als uw arts ze via Vaccinnet bestelt. Deze mogen enkel gebruikt worden voor de vaccinatie van meisjes en jongens in het 1ste jaar secundair onderwijs of overeenkomstige leeftijdsgroep in het Buitengewoon Onderwijs.

Indien de vaccinatie niet heeft kunnen plaatsvinden in het eerste jaar kunnen ze ook nog gratis toegediend worden tot en met het derde jaar secundair.

Gaat u langs bij een arts dan betaalt u alleen de consultatie om het vaccin te laten toedienen. Als een Centrum voor Leerlingenbegeleiding het vaccin toedient, is het volledig gratis en betaalt u niet voor de raadpleging.

Sedert 1 augustus 22 geldt er een terugbetaling voor meisjes en jongens tussen 12 en 18 jaar. Bespreek dit met uw arts.

Voorwaarden

  • Uw arts bestelt het vaccin via Vaccinnet.

Of

  • U laat het vaccin toedienen in een Centrum voor Leerlingenbegeleiding.

  • Uw kind zit in het 1ste secundair onderwijs of overeenkomstige leeftijdsgroep in het Buitengewoon onderwijs.

  • Indien de vaccinatie niet heeft kunnen plaatsvinden in het eerste jaar kunnen ze ook nog gratis toegediend worden tot en met het derde jaar secundair.

Procedure

- Gaat u via uw arts, dan zal uw arts het vaccin moeten bestellen via Vaccinnet. U betaalt dan wel uw consult bij de arts.

- Laat u het vaccin toedienen via het Centrum voor Leerlingenbegeleiding, dan dient u dit op voorhand mee te delen aan de school en zal alles volledig terugbetaald en geregeld worden.

Bedrag

Gratis vaccin, zonder kosten voor raadpleging
  • Als het Centrum voor Leerlingenbegeleiding het vaccin toedient, is het volledig gratis en betaalt u niet voor de raadpleging.

Gratis vaccin, met kosten voor raadpleging
  • Het vaccin is gratis wanneer uw arts dit bestelt via Vaccinnet.

U betaalt alleen de consultatie om het vaccin te laten toedienen.

  • Als u via uw arts gaat, maar u haalt zelf op voorhand het vaccin bij de apotheker met een doktersvoorschrift, dan betaalt u zowel het vaccin volledig, als de consultatie.

Meisjes in het eerste jaar secundair onderwijs in Vlaanderen kunnen
gratis gevaccineerd worden (in het kader van de algemene
vaccinatiekalender, via het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)).
Het gaat om een aanbod, niet om een verplichte vaccinatie. Voor meisjes
die niet in aanmerking komen voor de gratis vaccinatie is een
gedeeltelijke terugbetaling voorzien via het ziekenfonds (RIZIV). De
vaccins moeten in dat geval zelf aangekocht worden in de apotheek, op
voorschrift van een arts. Vaccinatie gebeurt in dat geval door een arts,
en niet door het CLB. De terugbetaling geldt voor alle meisjes van 12
tot en met 18 jaar. Meisjes die ouder zijn en al een eerste vaccin
kregen vóór hun negentiende verjaardag, komen ook in aanmerking voor
terugbetaling. Een gewone verzekerde betaalt dan nog slechts 10,60 euro
per vaccin, wie een OMNIO-statuut heeft betaalt 7,10 euro per vaccin.

Uitzonderingen

Koopt u het vaccin op doktersvoorschrift bij de apotheker, dan kan de Vlaamse overheid de kosten niet terugbetalen.

Voor oudere meisjes en jongens (vanaf 4e jaar secundair of overeenkomstige leeftijd) kunnen geen gratis vaccins besteld worden. Voor deze groep kunnen enkel vaccins op voorschrift aangekocht worden in de apotheek.