Tussenkomst in de kosten voor het vaccin tegen baarmoederhalskanker

Meisjes die zich laten vaccineren met het vaccin tegen baarmoederhalskanker kunnen hiervoor een tussenkomst krijgen.

Voorwaarden

  • Het meisje is op het moment van de eerste vaccinatie minstens 12 jaar, maar nog geen 16 jaar.
  • De vaccinatie is volledig uitgevoerd, het meisje heeft de drie inentingen ontvangen.

Bedrag

Meisjes in het eerste jaar secundair onderwijs in Vlaanderen kunnen
gratis gevaccineerd worden (in het kader van de algemene
vaccinatiekalender, via het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)).
Het gaat om een aanbod, niet om een verplichte vaccinatie. Voor meisjes
die niet in aanmerking komen voor de gratis vaccinatie is een
gedeeltelijke terugbetaling voorzien via het ziekenfonds (RIZIV). De
vaccins moeten in dat geval zelf aangekocht worden in de apotheek, op
voorschrift van een arts. Vaccinatie gebeurt in dat geval door een arts,
en niet door het CLB. De terugbetaling geldt voor alle meisjes van 12
tot en met 18 jaar. Meisjes die ouder zijn en al een eerste vaccin
kregen vóór hun negentiende verjaardag, komen ook in aanmerking voor
terugbetaling. Een gewone verzekerde betaalt dan nog slechts 10,60 euro
per vaccin, wie een OMNIO-statuut heeft betaalt 7,10 euro per vaccin.