Vastgoedinformatie

Wat is vastgoedinformatie?

  • Informatie uit het plannenregister en het vergunningenregister voor de percelen waarvoor de aanvraag wordt ingediend.
  • Het bevat tevens informatie over de zonering en de voorschriften van een perceel. Het geeft een overzicht van de ruimtelijke instrumenten (gewestplannen, plannen van aanleg, uitvoeringsplannen, verordeningen…) die van kracht zijn en de voorschriften die gelden als u op het perceel iets wil realiseren.
  • Een overzicht van de verleende vergunningen op een bepaald perceel. Hierop staan ook de vastgestelde bouwovertredingen.

Digitale aanvraag

Met het oog op een efficiënte, snelle en kwalitatieve dienstverlening gebeurt het aanvragen en verlenen van vastgoedinformatie (stedenbouwkundige inlichtingen) digitale wijze.

Geldigheid?

Elke aanvraag betreft een momentopname en heeft een louter informatieve waarde. Het document kan niet leiden tot een vrijstelling van de vergunningsaanvraag. Gebruikt u deze informatie bij de verkoop van een vastgoed, dan mag het niet ouder zijn dan 1 jaar. 

Procedure

  • Burger of overheidsinstantie: via het Vlaamse webportaal
  • Notaris: u kan enkel een aanvraag doen via de  IBOT-applicatie in uw eNotariaat
  • Vastgoedmakelaar: u kan een aanvraag doen via de toepassing RealSmart of via het Vlaamse webportaal
  • U ontvangt de informatie binnen maximaal 30 dagen. De termijn begint te lopen na het versturen van uw aanvraag.

Bedrag

  • Een aanvraag voor vastgoedinformatie in onze gemeente bedraagt € 100 per kadastraal perceel. Naast de gemeentelijke retributie wordt er ook een platformretributie aangerekend per kadastraal perceel. Meer informatie over de kostprijsberekening kan je terugvinden op de gebruikersomgeving van het Vastgoedinformatieplatform.

Contactinformatie