Verenigingsraad Erps-Kwerps

Logo Verenigingsraad Erps-KwerpsToen er in de jaren 70 door het toenmalig gemeentebestuur beslist werd om het “Suskes huis” af te breken, waren er veel verenigingen dakloos. Er werd beslist om de verenigingen een nieuw onderkomen te bezorgen op de zolders van de gemeenteschool. De nieuwe lokalen werden zeer toepasselijk “Cultuurzolder” gedoopt. Een Cultuurraad werd geïnstalleerd en die kreeg het beheer en de zorg over de nieuwe lokalen.

In de loop der jaren zijn er al heel wat verschuivingen geweest. De Cultuurraad werd Verenigingsraad , de Cultuurzolder werd “Ontmoetingscentrum De Zolder” en er wordt gebruik gemaakt van de nieuwe communicatiemiddelen, reservaties gebeuren per mail, info op het internet enz… We hebben ook een nieuw logo dat symbool staat voor een nieuwe dynamische visie.

Samen met de raden van de andere deelgemeenten wordt er gewerkt aan een totaal Cultuur-Vrijetijdsplan dat verder uitgediept wordt door de gemeentelijke cultuurdienst.

In afwachting van een andere, meer adequate locatie, worden er op de Zolder enkele aanpassingen gedaan zodat de verenigingen toch nog over de nodige infrastructuur kunnen beschikken.

Voorzitster
Daisy Ringoot
Vrededal 6
3071 Erps Kwerps
Tel 02 759 62 25
daisy.ringoot@hotmail.com

Secretaris
Raymond Hendrickx
Frans Mombaersstraat, 91
3071 Erps Kwerps
Tel 02/759.61.69
hendray@hotmail.com

Penningmeester
Daisy Ringoot
Vrededal, 21
3071 Erps Kwerps
Tel 02/759.62.25
daisy.ringoot@hotmail.com

Contactinformatie