Verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen door bedrijven

Een onderneming die bij de oprichting of uitbreiding een energiebesparende investering uitvoert, kan onder bepaalde voorwaarden een investeringsaftrek krijgen. De federale overheid wil op die manier het gebruik van hernieuwbare energiebronnen bevorderen en stimuleren.

De investeringsaftrek voor energiebesparende maatregelen geeft bedrijven de mogelijkheid hun belastbare winst te verminderen met een verhoogde investeringsaftrek voor de gedane investeringen. De aftrek wordt verrekend op de winst van het belastbaar tijdperk waarin de investeringen gedaan zijn.

Voorwaarden

Op de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) vindt u meer informatie over de voorwaarden en over de investeringen die in aanmerking komen.

Procedure

  • De verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen door bedrijven is een federale maatregel. U vindt de contactgegevens van de Federale Overheidsdienst Financiën onderaan.
  • Om de verhoogde aftrek te verkrijgen moet een attest worden voorgelegd dat afgeleverd wordt door de regionale overheid waar de investering gebeurt.
    • In Vlaanderen worden de attesten afgeleverd door het Vlaamse Energie- en Klimaatagentschap (VEKA). De attesten kunt u online aanvragen.
  • De belastingplichtige moet op zijn beurt het attest indienen samen met de belastingaangifte voor de periode waarin de investeringen zijn gedaan.

Bedrag

Voor inkomstenjaar 2021 (aanslagjaar 2022) bedraagt de verhoogde aftrek 13,5%.

Uitzonderingen

Als een van de ondersteuningsmaatregelen in het kader van COVID-19 wordt aan eenmanszaken, vrije beroepen en ondernemingen die voldoen aan de fiscale definitie van kleine vennootschap een forfaitaire investeringsaftrek van 25% toegekend voor alle energiebesparende investeringen verkregen of tot stand gebracht tussen 12 maart 2020 en 31 december 2022. Deze ondernemingen hebben hiervoor geen attest nodig van het VEKA.

Regelgeving

Artikel 69 van het Wetboek der Inkomstenbelasting (W.I.B.).