Verkeersveiligheid: voorrang van rechts in Kortenberg

Voorrang van rechts behouden of niet?

In de wegcode staat voorrang van rechts als volgt gedefinieerd: 'Elke bestuurder moet voorrang verlenen aan de bestuurder die van rechts komt, behalve indien hij op een rotonde rijdt of indien de bestuurder die van rechts komt uit een verboden rijrichting komt.'.
In de praktijk zijn er natuurlijk ook kruispunten waar de voorrang wordt geregeld door verkeerborden en/of verkeerslichten.

Maar hoe wordt er bepaald wanneer de voorrang van rechts wordt behouden of wanneer er van de standaardregel wordt afgeweken? Het is belangrijk om te weten dat er geen kant-en-klare oplossing bestaat die voor elk kruispunt van toepassing is. Iedere situatie is verschillend en moet afzonderlijk bekeken worden.

Criteria

De dienst Mobiliteit en politiezone HerKo hebben samen een aantal criteria bepaald om zo standaardmaatregelen vast te leggen. Die kunnen dan worden gebruikt bij het bepalen op welke kruispunten de regel van voorrang aan rechts al dan niet wordt behouden. Er wordt onder meer rekening gehouden met de wegencategorisering (het type weg), de zichtbaarheid op het kruispunt, de aanwezigheid van verschillende weggebruikers, ...

Om de verkeersveiligheid in de gemeente te verhogen werd in 2023 beslist om de kruispunten met lokale wegen van het type I en II, evenals een aantal kruispunten met een slechte zichtbaarheid, te onderwerpen aan de opgestelde criteria. Op basis van het resultaat van de analyse kan dan worden bepaald of de voorrang aan rechts op de kruispunten al dan niet dient te worden behouden.

Indien een aanpassing van de bestaande situatie nodig blijkt zal de nodige signalisatie worden aangepast, verwijderd of aangebracht en het bijhorend aanvullend politiereglement worden opgemaakt. 

Contactinformatie