Verloren of gevonden voorwerp - verplichte registratie van gevonden voorwerpen

Een voorwerp gevonden? Help mee om het zo snel mogelijk weer bij de eigenaar te krijgen.

Een voorwerp verloren? Kijk voor meer info op de pagina over verloren voorwerpen.

Procedure

Ten laatste zeven dagen nadat het gevonden werd, en indien het nog niet terug is bij de eigenaar, dient het gevonden voorwerp geregistreerd te worden bij de gemeente. 

De registratie kan:

Voeg bij voorkeur een of meer duidelijke foto('s) toe.

Het wordt aangeraden om het gevonden voorwerp niet zelf in bewaring te nemen, maar om het over te dragen aan de gemeente. 

Degene die het gevonden voorwerp in bewaring neemt, is er ook verantwoordelijk voor.

De verliezer die zijn voorwerp verloren is, heeft tot 5 jaar na de registratie van het verloren voorwerp het eigendomsrecht. Pas na 5 jaar en mits de nodige inspanningen om de eigenaar te achterhalen en te contacteren (en dat het kan aangetoond worden), kan de vinder eigenaar worden van het gevonden voorwerp. Na 6 maanden kan de vinder wel al beschikken over het voorwerp te goeder trouw en op een 'economisch verantwoorde wijze'.

De gemeente zorgt ervoor dat alle gevonden voorwerpen die geregistreerd werden, na een nazicht, gepubliceerd worden op het online platform verlorenofgevonden.be.

Indien je een gevonden voorwerp op het online platform herkent als jouw eigendom dat je verloren bent, klik dan door op 'dit is mijn voorwerp' of neem dan contact op met de gemeente (telefonisch: 02 755 30 70). Maak vervolgens een afspraak voor het ophalen van je voorwerp of een afspraak voor het ophalen van je fiets of rijwiel. Zorg ervoor dat je een bewijs van eigendom kunt voorleggen.

Meebrengen

Bij het binnenbrengen van een gevonden voorwerp:

  • het gevonden voorwerp
  • identiteitsdocument van de vinder

Bij het ophalen van een gevonden voorwerp

  • een eigendomsbewijs
  • identiteitsdocument van de verliezer-eigenaar

Uitzonderingen

Bij verlies door diefstal, of wanneer er voor de vervanging van een document een attest nodig is, gaat het niét om een verloren voorwerp. Je doet daarvoor aangifte bij politiezone HerKo. Het gaat om:

  • Rijbewijs
  • Inschrijvingsbewijs voertuig
  • Gelijkvormigheidsattest
  • Belgisch paspoort
  • Verblijfskaart niet-Belgen (vreemdelingenkaart)

Bij verlies van een bank- of kredietkaart bel je Cardstop via 078 170 170 (24/24). Bij verlies van een Belgische ID-kaart bel je Doc-stop 0800 2123 2123 (24/24).

Regelgeving

Registreer je verloren of gevonden voorwerp

Contactinformatie