Vermindering van de onroerende voorheffing voor grootoorlogsverminkten

Er kan een vermindering van 20% op de onroerende voorheffing worden toegekend voor de woning waarin een oorlogsslachtoffer zijn hoofdverblijfplaats heeft op 1 januari van het aanslagjaar.

Voorwaarden

 • Een oorlogsslachtoffer is een persoon die getroffen is door een invaliditeit van 100%. De wetgeving spreekt officieel van een "grootoorlogsverminkte".
 • De volgende personen komen in aanmerking:
  • militairen van de oorlog 1914-1918
  • militairen en bepaalde burgers van de oorlog 1940-1945
  • militairen van de oorlog in Korea (onder bepaalde voorwaarden)
  • militairen die opdrachten vervulden in het kader van de NAVO, de VN of die erkend werden door de Ministerraad.
 • De vermindering kan worden toegekend voor de woning waarin een oorlogsslachtoffer zijn hoofdverblijfplaats heeft op 1 januari van het aanslagjaar.

De vermindering voor oorlogsslachtoffers is niet cumuleerbaar met de vermindering voor een persoon met een handicap. Aan de belastingplichtige wordt steeds de vermindering verleend die voor hem het voordeligste is.

Procedure

U vraagt de vermindering één keer aan, daarna wordt ze automatisch toegekend.

U kunt de vermindering aanvragen

U voegt een bewijs toe aan uw aanvraag waaruit blijkt dat u recht hebt op deze vermindering. De Federale Pensioendienst levert dergelijke bewijzen af.

Bedrag

Tarief

U ontvangt een vermindering van 20% op de onroerende voorheffing.