Vermindering van de onroerende voorheffing voor kinderbijslaggerechtigde kinderen

U komt in aanmerking voor de vermindering van de onroerende voorheffing voor gezinsbijslaggerechtigde kinderen als u op 1 januari van het aanslagjaar voldoet aan een aantal voorwaarden. Gezinsbijslag of groeipakket is de nieuwe naam van de kinderbijslag. De vermindering geldt voor eigenaars en voor huurders.

Voorwaarden

Vanaf aanslagjaar 2023 kan de vermindering verkregen worden als er op 1 januari van het aanslagjaar in een gezinswoning minstens twee gezinsbijslaggerechtigde kinderen gedomicilieerd zijn. Dat wil dus zeggen dat de kinderen er ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister.

Voor kinderen met een handicap wordt de vermindering verhoogd als u voor het kind beschikt over een de nodige attesten.

Procedure

Hoe u de vermindering verkrijgt hangt er van af of u eigenaar of huurder bent.

  • Voor eigenaars wordt ze automatisch toegekend als de ouders van de kinderen samen op hetzelfde adres wonen. Als ex-partners niet meer samenwonen en de kinderen in co-ouderschap bij beide ouders verblijven, kunnen de ouders zelf afspraken maken om de vermindering onder elkaar te verdelen, of kunnen ze vragen dat de Vlaamse Belastingdienst de vermindering over de ouders verdeelt. In dat geval moeten ze een aanvraag indienen.
  • Huurders moeten de vermindering sowieso aanvragen.

Meer uitleg en de aanvraagformulieren vindt u op de webpagina van de Vlaamse Belastingdienst over de vermindering voor gezinsbijslaggerechtigde kinderen.

Bedrag

Bedrag

De vermindering voor gezinsbijslaggerechtigde kinderen is een forfaitair bedrag dat van de basisheffing afgetrokken wordt en verhoogd met de opcentiemen.

Hoe veel de vermindering voor u persoonlijk bedraagt, kunt u makkelijk uitrekenen via de simulatie van de Vlaamse Belastingdienst.