Verminderingskaart NMBS voor personen met een visuele handicap

Personen met een visuele handicap hebben bij de NMBS recht op een nationale verminderingskaart voor het openbaar vervoer.

Met de nationale verminderingskaart kunt u gratis met de trein reizen in tweede klas, alsook op het hele net van de vervoersmaatschappijen De Lijn, MIVB en TEC.

U kunt ook reizen in eerste klas aan een verminderd tarief.

Voorwaarden

  • Voor blinden en slechtzienden met een definitieve invaliditeit van tenminste 90% door een oogaandoening, erkend door de Federale Overheidsdienst.
  • Daarnaast bestaat er nog de kaart ‘Kosteloze begeleider’. De geleidehond wordt gratis vervoerd.

Procedure

Meld u aan in de online app MyHandicap om deze verminderingskaart aan te vragen.

Indien u problemen ervaart bij de aanvraag of deze niet zelf kan doen, kan u terecht bij uw mutualiteit of gemeente of stad.

Indien u niet terecht kan bij uw mutualiteit of gemeente, kan u altijd een afspraak maken met één van de maatschappelijk assistenten van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid om een aanvraag op te starten.

U kunt een aanvraagformulier (pdf) downloaden
of verkrijgen in elk station van de NMBS. Het ingevulde
formulier stuurt u terug naar de Federale Overheidsdienst Sociale
Zekerheid. U krijgt uw verminderingskaart met de post toegestuurd. 

Meebrengen

Oogattest

Bedrag

De nationale reductiekaart geeft recht op:

  • gratis reizen in 2de klas (ook voor de geleidehond)
  • een reductie voor reizen in 1ste klas: u betaalt enkel het verschil tussen de volle prijs van 1ste klas en 2de klas

Regelgeving

Folder NMBS - Dienstverlening aan personen met beperkte mobiliteit (pdf)

Organisatie Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Directie-Generaal Personen met een handicap
Adres Administratief Centrum Kruidtuin Finance Tower Kruidtuinlaan 50, bus 150 1000 Brussel
Tel 0800 987 99 (gratis nummer)
Website DG Personen met een handicap - website
E-mail HandiN@minsoc.fed.be

 

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid