Verplichte haalbaarheidsstudie naar alternatieve energiesystemen voor grote gebouwen

Bij de bouw van grote gebouwen is een haalbaarheidsstudie naar alternatieve energiesystemen verplicht. Die studie moet uitgevoerd worden bij nieuwe gebouwen die groter dan 1000 m² zijn. De verplichting staat in de Europese Richtlijn over energieprestaties van gebouwen.

Voorwaarden

De verplichting geldt voor gebouwen die aan de volgende kenmerken voldoen:

 • het nieuw op te richten (deel van een) gebouw is groter dan 1000 m²
 • de stedenbouwkundige vergunning is aangevraagd na 31 januari 2008
 • het gebouw of de delen in kwestie worden verwarmd om ten behoeve van mensen een specifieke binnentemperatuur te bekomen (dus vb. geen parkings)
 • onder 'nieuw op te richten (deel van een) gebouw' wordt verstaan:
  • nieuwbouw
  • herbouw na volledige afbraak van een gebouw
  • afbraak gevolgd door herbouw van een deel van een gebouw
  • nieuw gebouwd toegevoegd deel van een gebouw dat uitgebreid wordt
  • ontmanteling.

Procedure

 • De haalbaarheidsstudie moet via een samenvattend webformulier worden ingediend bij het Vlaamse Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) binnen de maand na het aanvragen van de stedenbouwkundige vergunning.
 • De uitvoerder van de haalbaarheidsstudie en de bouwheer moeten ook een papieren versie ervan ondertekenen.
 • De bouwheer moet die papieren versie 3 jaar bijhouden.