Vervoerregio's

Mobiliteit is een thema dat de gemeentegrenzen overschrijdt. Met de inrichting van vervoerregio’s, vervoerregioraden en regionale mobiliteitsplannen hebben de gemeenten nu een kader waarbinnen ze kunnen samenwerken aan mobiliteitsuitdagingen.

Vlaanderen wordt ingedeeld in 15 vervoerregio's. Kortenberg maakt deel uit van de vervoerregio Leuven en is ook adviserend lid in de vervoerregio Vlaamse Rand.

Meer informatie rond de werking van de vervoerregio’s, alsook de verslagen, vindt u via de externe websites onderaan deze pagina.