Verzekering #Vlaanderenhelpt

De mensen die zich willen inzetten in het kader van #Vlaanderenhelpt, doen dat in opdracht van #Vlaanderenhelpt, een initiatief van de Vlaamse overheid. De Vlaamse overheid zorgt ervoor dat u, als u helpt als vrijwilliger in dit verband, verzekerd bent. Een vrijwilliger is iemand die zich uit vrije wil en onbezoldigd inzet voor anderen, in min of meer georganiseerd verband, in dit geval de Vlaamse overheid.

In essentie bent u verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen. Meer info over de gratis verzekering van Vlaanderenhelpt vindt u op de website van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw.

Wanneer u als vrijwilliger wilt helpen, vragen we uw voornaam, naam, (eventueel) je e-mailadres, welke taken u zal uitvoeren, uw adres en uw rijksregisternummer te vermelden.

Liefst veilig vrijwilligen in kader van #Vlaanderenhelpt

Hopelijk verloopt alles vlot en zonder problemen. Gebeurt er toch iets en hebt u een schadegeval, dan contacteert u het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw, via verzekering@vsvw.be met in de hoofding 'Vlaanderen Helpt’.
Schadegevallen worden binnen de 24 uren doorgegeven. De instructies van het Steunpunt vzw dienen hierbij strikt opgevolgd te worden.

Opgelet: sommige zaken zijn uitgesloten van verzekeringswaarborg. Check dat gerust of leg uw vraag aan ons voor via vlaanderenhelpt@vsvw.be.

Denk eraan dat deze verzekering enkel geldt voor activiteiten tussen 8 u. 's ochtends en 20 u. 's avonds. De actieperiode van deze gratis verzekering van #Vlaanderenhelpt loopt tot en met 30 april 2020 om 20 u.

Welke activiteiten komen in aanmerking voor de gratis verzekering van #Vlaanderenhelpt?

De verzekering geldt enkel voor mensen die vrijwilligen in het kader van de coronacrisis voor toegelaten activiteiten zoals boodschappen doen, mensen opbellen of de hond uitlaten. Bepaalde activiteiten worden niet verzekerd, zoals tekeningen maken, brieven schrijven, kinderopvang of babysit, vervoer, oppas of nachtoppas en mantelzorg (noch hulp aan gezin of familie).

Beter voorkomen dan genezen

Volg de overheidsinstructies inzake het coronavirus nauwgezet op. Handen wassen, niet vrijwilligen als u ziek bent of een vermoeden hebt dat u ziek aan het worden bent. De verzekering dekt immers geen besmettingen, ziektes of gevolgen daarvan.

 

Contactinformatie