Villa Wielemans

De villa Wielemans in de Dalemstraat met de Libanonceder

Villa WielemansKarel Stallaert kocht in 1874 grond in de Dalemstraat van de familie Ferdinand Hermans –Vanhoegaerden. Hij bouwde er kort daarop een herenhuis. Karel Stallaert was een bekend filoloog en voorzitter van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal - en Letterkunde. Hij kwam om gezondheidsredenen in Everberg wonen. Hij was gemeenteraadslid van Everberg en voorzitter van de fanfare ‘De Eendracht’ van Everberg. Hij verschafte Hendrik Conscience documenten voor zijn roman ‘De Boerenkrijg’.

De volgende eigenaar kolonel Gustave Wielemans vormde het herenhuis rond 1910 om tot een villa met toren en stallen. De Duitsers bezetten deze villa in W.O.I. De familie Wielemans werd in deze villa, die de naam ‘Les Mélèzes’ (de lorken) droeg opgevolgd door de families Debaisieux en Van Goethem. In het park vinden we een Libanonceder uit 1898 en een Ginkgo. De stijl van deze villa is eclecticisme.

Contactinformatie