Visietekst: jongeren in de openbare ruimte

De publieke ruimte is een gedeelde ruimte voor alle inwoners, van alle leeftijden. Jong en oud moeten zich daarin vrij kunnen bewegen en plezier maken. Het gemeentebestuur en politie HerKo werkten een visietekst uit rond jongeren in de openbare ruimte.

Om drempels tussen generaties weg te nemen worden inwoners aangemoedigd om in contact te treden met buurtbewoners, ook met niet-leeftijdsgenoten, zodat iedereen zich welkom voelt. Wissel eens een vriendelijke glimlach of een ‘hallo’ uit. Zoek eens bewust een plek op waarvan je verwacht er vooral niet-leeftijdsgenoten aan te treffen en leer mekaar kennen. En ook: laat een eventueel meningsverschil of punt van ergernis niet etteren, maar ga het gesprek aan, en doe dat met respect voor de ander.

Lees hieronder de visietekst over jongeren in de openbare ruimte.

Visietekst

Het gemeentebestuur van Kortenberg en politiezone HerKo dragen de gemeenschappelijke visie uit dat de publieke ruimte een gedeelde ruimte is voor alle inwoners, ongeacht hun leeftijd. Dus ook jongeren kunnen en mogen in de openbare ruimte aanwezig zijn, zich erin bewegen en plezier maken.

Daarom worden alle inwoners uitgenodigd om ook niet-leeftijdsgenoten in hun buurt welkom te heten en om op een aangename manier met elkaar in contact te treden. Wissel een vriendelijke glimlach of een ‘hallo’ uit, of ga een gesprek aan.

Los van de leeftijd wordt iedereen aangemoedigd om elkaar op een respectvolle manier aan te spreken bij een meningsverschil. Als er zich in de openbare ruimte ongepast gedrag voordoet of regels worden overtreden (cfr. Algemeen politiereglement), geldt voor iedereen dat sancties kunnen worden opgelegd. Voorbeelden van ongepast gedrag: graffiti, vuilnis achterlaten, geluidsoverlast, druggebruik, grensoverschrijdend gedrag, …

Ten slotte willen de jeugddienst en de politie buurtbewoners inspireren om naar openbare ruimtes te gaan waar momenteel vooral jeugd vertoeft. Omgekeerd worden ook jongeren aangemoedigd om openbare plekken op te zoeken waar andere leeftijdsgroepen aanwezig zijn.

Heb je hierrond vragen of wens je iets te bespreken? Neem contact op met politiezone HerKo op het telefoonnummer 016 85 34 00 of met de jeugddienst via jeugd@kortenberg.be of 02 755 30 70. Bel voor dringende hulp naar het nummer 101.

Contactinformatie