Vlaamse sloop- en heropbouwpremie

Sommige gebouwen zijn er zo slecht aan toe dat afbreken en vervangen door nieuwbouw een betere optie is dan renoveren. Onder bepaalde voorwaarden moet u slechts 6% btw betalen voor sloop en heropbouw van een woning. In alle andere gevallen betaalt u 21% btw. In die gevallen kunnen particulieren in het Vlaamse gewest een Vlaamse sloop- en heropbouwpremie aanvragen bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA).

Onderstaande voorwaarden gelden voor bouwaanvragen tot en met 31-12-2022. Voor bouwaanvragen in 2023 wordt deze premie verlengd met E-peileis E24 i.p.v. E30 (onder voorbehoud van definitieve goedkeuring).

Voorwaarden

Eigendom

De grond, het af te breken gebouw of de af te breken gebouwen, en de op te richten woning(en) of appartementsgebouw(en) zijn op moment van de aanvraag van de omgevingsvergunning voor de geheelheid volle eigendom van één of meer natuurlijke personen.

Combinatie van afbraak en wederopbouw

U kunt de premie enkel aanvragen voor een bouwproject waarbij de afbraak van één of meer gebouwen en de herbouw van één of meer woningen of een appartementsgebouw gecombineerd wordt.

Btw-tarief 21%

De premie geldt enkel voor gebouwen in het Vlaamse Gewest waar het verlaagd btw-tarief voor afbraak en wederopbouw (6% i.p.v. 21%) niet van toepassing is.

Op Vlaanderen.be vindt u meer info over voorwaarden en procedure.

Bedrag

De premie kan per bouwproject slechts eenmaal worden verkregen, ook al gaat het om verschillende gebouwen. Voor aanvragen van omgevingsvergunningen in 2021 en 2022 (en 2023 onder voorbehoud van definitieve goedkeuring) bedraagt de sloop- en heropbouwpremie 10.000 euro per bouwproject.

Medegefinancierd door de Europese Unie - NextGenerationEU.

Regelgeving