Voordelige lening aan bedrijf uit de sociale economie (Sociaal Investeringsfonds)

Het Sociaal Investeringsfonds (SIFO) verleent voordelige leningen aan bedrijven uit de sociale economie, waarbij werkgelegenheid en democratische besluitvorming voorrang krijgen op de vergoeding van de aandeelhouders.

Het Sociaal Investeringsfonds is een cofinancieringsfonds. Het levert trekkingsrechten aan instellingen die door het SIFO erkend zijn.

Voorwaarden

Het Sociaal Investeringsfonds komt tussenbeide bij de volgende financieringen:

  • investeringskredieten
  • bedrijfskapitaalkredieten
  • achtergestelde leningen
  • overbruggingskredieten.

Procedure

Organisaties met een project en financieringsaanvraag wenden zich rechtstreeks tot een van de erkende financiers, die vermeld staan op de website

Bedrag

Financieel voordeel

Het SIFO draagt maximaal 100.000 euro bij in een dossier.