Voorlopig rijbewijs - overige categorieën

Hieronder vindt u de nodige informatie over het aanvragen van een voorlopig rijbewijs van de overige categorieën.

Het voorlopig rijbewijs, onder één van deze categorieën is 1 jaar geldig en kan niet worden verlengd.

Voorwaarden

Categorie A1, A2 en A

Hoe aanvragen?

 • U krijgt een aanvraagformulier in het examencentrum als u voor het theorie-examen bent geslaagd.
 • Vraag uw voorlopig rijbewijs aan bij uw gemeentebestuur. Neem het ingevulde aanvraagformulier mee, samen met uw identiteitskaart.
 • Bij de directe procedure moet de kandidaat geslaagd zijn in het theoretisch examen categorie A sinds minder dan 3 jaar EN 9 uren praktische rijles in een erkende rijschool volgen.
 • Voor de progressieve procedure 4 uren praktische rijles in een erkende rijschool volgen OF 6 uren praktische rijles in een erkende rijschool volgen als de aanvrager ook de code 78 wil weglaten
 • De aanvrager van een voorlopig rijbewijs M3 moet in het praktisch examen op privéterrein slagen alvorens een voorlopig rijbewijs M3 te kunnen verkrijgen voor de gevraagde categorie.
 • Minimumleeftijd
  • A1 = 18 jaar
  • A2 = 20 jaar
  • A = 24 jaar (22 jaar indien houder van categorie A2 sinds ten minste 2 jaar)

Overige voorwaarden

 • Niet vervallen verklaard zijn van het recht tot sturen en met succes de eventueel opgelegde herstelexamens hebben afgelegd.
 • Geen houder van een ander geldig voorlopig rijbewijs behalve als het om een voorlopig rijbewijs van een andere categorie A gaat.
 • Geen houder van een ander geldig voorlopig rijbewijs M3 voor dezelfde categorie sinds minder dan 3 jaar.

Goed om te weten

  • Geen begeleider of passagier
  • Rijverbod tijdens weekends en feestdagen voor wie jonger dan 24 jaar is
  • 1 maand stage
  • Het voorlopig rijbewijs is 1 jaar geldig en enkel geldig op Belgisch grondgebied
  • De geldigheid van het voorlopig rijbewijs mag niet worden verlengd of opgeschort.
  • Een nieuw voorlopig rijbewijs M3 mag pas worden uitgereikt na minimum 3 jaar na de vervaldatum van het vorige voorlopig rijbewijs M3

Categorie BE

 • Minimum 18 jaar
 • Houder van categorie B

Hoe aanvragen?

 • Een aanvraagformulier aanvragen bij de Dienst Rijbewijzen.
 • Maximaal 2 begeleiders kiezen, die voldoen aan de voorwaarden om begeleider te zijn.

Voorwaarden voor de begeleider(s)

 • De begeleider moet ingeschreven zijn in België en houder en drager zijn van een identiteitsdocument afgegeven in België.
 • De begeleider heeft minstens 6 jaar een Belgisch of Europees rijbewijs dat geldig is voor het besturen van het soort voertuig waarvoor hij de leerling begeleidt.
 • Als de begeleider een handicap heeft en daardoor enkel een aangepast voertuig mag besturen, mag hij enkel leerlingen begeleiden die eenzelfde voertuigaanpassing nodig hebben.
 • De begeleider mag de laatste 3 jaar niet ontzet zijn uit zijn recht tot sturen. Een verval van recht tot sturen wordt opgelegd door de rechter en kan gekoppeld zijn aan herstelexamens en –onderzoeken.
 • De begeleider heeft het afgelopen kaar geen andere leerling-chauffeur begeleid. Tenzij het gaat om uw kinderen, kleinkinderen, zussen, broers of pleegkinderen. Of die van de partner waarmee u gehuwd bent, wettelijk samenwoont of feitelijk een gezin vormt.

Goed om te weten

 • Begeleider verplicht en maximum 1 passagier.
 • Rijverbod tijdens weekends en feestdagen voor wie jonger dan 24 jaar is.
 • 1 maand stage.
 • Het voorlopig rijbewijs is 1 jaar geldig en enkel geldig op Belgisch grondgebied.
 • De geldigheid van het voorlopig rijbewijs mag niet worden verlengd of opgeschort.
 • Een nieuw voorlopig rijbewijs M3 mag pas worden uitgereikt na minimum 3 jaar na de vervaldatum van het vorige voorlopig rijbewijs M3

Procedure

Het voorlopig rijbewijs moet u aanvragen in de gemeente waar u bent ingeschreven in het bevolkingsregister.

Klik hier om een afspraak te maken aan de themabalie van Burgerzaken voor het aanvragen van uw voorlopig rijbewijs. U krijgt nadien een afspraak om het op te halen aan de snelbalie een week later.

Bedrag

Het voorlopig rijbewijs kost 25 euro.

Regelgeving

Contactinformatie