Vrijetijdsraad

In 2019 werd de Vrijetijdsraad opgericht.

De Vrijetijdsraad bestaat uit afgevaardigden van de adviesraden uit de vrijetijdssector: de jeugdraad, de cultuurraad, de Bibraad, de sportraad, en de seniorenraad. Het is een overkoepelend orgaan met als doel overleg en samenwerking tot stand te brengen.

De verschillende raden koppelen terug over hun werking. De aparte adviesraden behouden hun rechtstreeks adviserende bevoegdheid over hun materie.


Verslagen

Contactinformatie