Vrijstelling RVA voor studies in het kader van knelpuntberoepen

Als u een nieuwe studie wilt aanvatten die u voorbereidt op een knelpuntberoep, dan kunt u worden vrijgesteld van sommige verplichtingen die u als werkzoekende hebt. U behoudt in dat geval uw werkloosheidsuitkering, maar u hebt het recht om een werkaanbieding te weigeren, u hoeft zich niet beschikbaar te houden voor de arbeidsmarkt en u hoeft niet meer ingeschreven te zijn als werkzoekende.

Voorwaarden

Om de vrijstelling te krijgen, moet u:

  • een volledig uitkeringsgerechtigde werkloze zijn
  • uw studies of leertijd ten minste twee jaar geleden beëindigd hebben
  • geen diploma hoger onderwijs hebben
  • een opleiding volgen die u voorbereidt op een knelpuntberoep.

Procedure

Kies je voor een door VDAB erkende opleiding, studie of stage?

  • Vraag je opleiding aan in de opleidingendatabank (zie link 1). Als je de goedkeuring krijgt van VDAB om te starten met de opleiding, krijg je automatisch een vrijstelling van beschikbaarheid. Je hoeft ze niet zelf aan te vragen. Bovendien geniet je van heel wat extra financiële voordelen.
  • Belangrijk tip: wil je je bijscholen als werkzoekende, dan check je best altijd eerst of je een opleiding of studie kan volgen die erkend wordt door VDAB!

Kies je voor een niet-erkende opleiding, studie of stage?

  • Dan krijg je enkel een vrijstelling van beschikbaarheid als je aan de nodige voorwaarden voldoet en moet je de vrijstelling eerst zelf aanvragen bij VDAB.
  • Bekijk of je in aanmerking komt en hoe je een vrijstelling van beschikbaarheid aanvraagt (zie link 1)

Meebrengen

Formulier 93 C, ingevuld door de onderwijsinstelling. Je vraagt dit formulier aan bij je uitbetalingsinstelling.