Waarborgregeling tot 1,5 miljoen euro

De Waarborgregeling van de Vlaamse overheid maakt het voor ondernemers makkelijker om krediet te verkrijgen van de bank. Ondernemingen die geen financieringsovereenkomst kunnen afsluiten door een gebrek aan voldoende waarborgen, kunnen via de Waarborgregeling van PMV tot 75 procent van de verbintenissen laten waarborgen door de Vlaamse overheid.

Voorwaarden

  • Zelfstandigen, vrije beroepers, kmo's en grote ondernemingen kunnen gebruikmaken van de generieke Waarborgregeling. Een vzw kan dat alleen als ze conform Europees recht, een economische activiteit uitoefent. Er is sprake van een economische activiteit op het moment dat er goederen of diensten op de markt worden aangeboden.
  • Een onderneming kan gebruikmaken van maximaal 750.000 euro aan waarborgen voor kredietovereenkomsten en 500.000 euro aan waarborgen voor leasingovereenkomsten. Dat bedrag kan worden verhoogd tot en met 1.500.000 euro, na grondig onderzoek door PMV en mits goedkeuring door de Vlaamse minister van Economie.
  • De waarborg kan ten hoogste 75 procent van het bedrag van uw krediet dekken.
  • U moet voor de waarborg een eenmalige premie betalen. Die wordt berekend afhankelijk van de omvang en de looptijd van de waarborg.
  • De waarborg heeft een aanvullend en niet-vrijblijvend karakter. Zij komt boven op de andere zekerheden die de bank of leasingmaatschappij u vraagt.

Kmo's die hinder ondervinden van openbare werken, krijgen soepelere voorwaarden. Zij kunnen de waarborg gebruiken voor de financiering van bedrijfskapitaal of voor de herfinanciering van bankschulden op korte termijn. Bovendien moeten ze voor deze waarborg geen premie betalen.

Procedure

Om een beroep te doen op de maatregel, moet de onderneming een financieringsovereenkomst afsluiten bij een financiële instelling die waarborghouder is. De lijst van die financiële instellingen vindt u op de website. De bank of leasingmaatschappij beslist zelf of de ondernemer in aanmerking komt voor de Waarborgregeling.

Bedrag

Financieel voordeel

De bank kan, als hij dat wil, zelf beslissen over het gebruik van de Waarborgregeling voor dossiers met een waarborgbedrag tot en met 750.000 euro. Het is ook mogelijk om een waarborg te krijgen tot en met 1,5 miljoen euro. In dat geval, dus als het waarborgbedrag de grens van 750.000 euro overschrijdt, wordt de aanvraag eerst goedgekeurd door de bank en daarna doorgestuurd naar Waarborgbeheer nv. Na analyse door Waarborgbeheer nv wordt het dossier dan ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse minister van Economie.