Wat u moet weten over de werkwijze van de themabalie Woon- & Leefomgeving

Bij de dienst Omgeving start het verhaal voor het realiseren van uw droomwoning, of u nu een nieuwbouw wenst of de voorkeur geeft aan renovatie.

Bij deze dienst komt u te weten of er voor uw project al dan niet een vergunning nodig is, dan wel of eventueel een melding volstaat. Voldoen uw plannen aan de voorschriften van de bestemmingsplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen en de stedenbouwkundige verordeningen van de gemeente? Moet u werken met een architect?

Al deze vragen worden beantwoord door de dienst Omgeving.

Werkwijze

Het eerste contact via de themabalie

De themabalie is uw eerste aanspreekpunt als u informatie wenst over uw (ver)bouwproject. Elke voormiddag van maandag tot en met zaterdag tussen 9 en 12 u. en op woensdagnamiddag van 13 tot 16 u. beantwoordt een medewerk(st)er aan de themabalie uw vragen.

De medewerk(st)er aan de themabalie kan u informeren over de algemene werkwijze voor een vergunning of melding, over de bestemming van uw eigendom op het gewestplan. Hij/zij kan nagaan of er van die woning beschikbare plannen zijn, kan u informeren over de aangewezen te volgen procedure voor uw project, ...  Kortom: hij/zij helpt u met algemene vragen die snel beantwoord kunnen worden.

Specifieke, eenvoudige vragen over uw eigendom of project  die meer opzoekingswerk vereisen,  worden samen met uw contactgegevens genoteerd door de themabaliemedewerker. De medewerker van de  dienst Omgeving zorgt voor een schriftelijk antwoord.

 
Uw project bespreken kan via een voorbespreking

Bij complexere vragen is het aangewezen om een vooroverleg aan de dienst Omgeving aan te vragen.

Om een vlotte dienstverlening mogelijk te maken, vraagt deze dienst u om de voorbespreking goed voor te bereiden en de volgende documenten minstens 10 werkdagen op voorhand over te maken aan de dienst Omgeving via het e-mail adres omgeving@kortenberg.be 

Hoe concreter uw vraag is, hoe exacter een advies kan besproken worden.

U levert minimaal de volgende documenten aan:

  • Een uitgewerkte schets die als voorstel dient. Hierop staat een duidelijke weergave van de bestaande en de nieuwe toestand. Duid hierop de belangrijkste afmetingen aan, net als andere relevante gegevens (bouwdiepte, -breedte en -hoogte, afstand perceelsgrenzen, bruto- en netto-oppervlakte van het pand, eventuele geplande wijzigingen ter hoogte van de perceelsgrenzen …);
  • Foto’s van de straat- en tuinzijde; 
  • Een volumestudie, waarbij de aansluitingen met aanpalende panden een belangrijk element vormen;

 Indien mogelijk kunt u eveneens simulatiebeelden of maquettes meebrengen.

Hoe verloopt de afspraak en wat kunt u verwachten?

De voorbespreking is richtinggevend en heeft als doel te kunnen inschatten of het ontwerp kans maakt op een vergunning. De medewerk(st)er van de dienst Omgeving zal de stedenbouwkundige voorschriften en de randvoorwaarden verder toelichten. Hiervoor baseert hij/zij zich op de gegevens die u als eigenaar, architect of promotor hebt meegebracht. Houd er dus rekening mee dat u nog geen definitief standpunt krijgt.

Afhankelijk van uw ontwerp/voorstel bestaat de mogelijkheid dat een deel van uw vragen moet teruggekoppeld worden aan andere gemeentelijke diensten, aan de provinciale of gewestelijke adviesinstanties of aan het college van burgemeester en schepenen. Dit is in sommige gevallen nodig om uw vraag te kaderen binnen een groter geheel. Dit vergt een extra verwerkingsperiode die de goede duurzame ruimtelijke ordening, die de gemeente nastreeft, op termijn ten goede komt.

Hoe maakt u een afspraak?

Een afspraak boeken bij  de dienst Omgeving kan enkel telefonisch en dit elke werkdag van 9 tot 12 u. en van 13 tot 16 u. Bel hiervoor naar het nummer 02 755 30 70. Afspraken worden afhankelijk van de complexiteit  van uw project belegd met de deskundigen/experts of het diensthoofd.

 

Contactinformatie