Werkhervattingstoeslag voor werkzoekenden van 55 jaar of meer

Werkzoekenden van 55 of ouder konden, onder bepaalde voorwaarden, een premie krijgen als ze opnieuw aan het werk gingen. Het maakte voor die werkhervattingstoeslag niet uit of u het werk hervat in loondienst of als zelfstandige in hoofdberoep.

Sinds 15 maart 2018 kunt u de werkhervattingstoeslag niet meer aanvragen. Uitkeringsgerechtigde werkzoekenden van minstens 45 jaar die het werk hervatten als zelfstandige in hoofdberoep, kunnen sinds die dag de transitiepremie aanvragen.

Procedure

Uw uitbetalingsinstelling is bijvoorbeeld de vakbond. Als u het werk hervat als zelfstandige in hoofdberoep, moet u het bewijs van uw inschrijving bij een sociale verzekeringskas voor zelfstandigen bij uw aanvraag voegen.

De uitbetalingsinstelling stuurt uw aanvraag om de werkhervattingstoeslag te ontvangen (pdf) door naar de RVA. De aanvraag moet daar toekomen uiterlijk de laatste dag van de tweede maand die volgt op de maand waarvoor de toeslag wordt aangevraagd.

De toeslag wordt toegekend voor een periode van 12 maanden die hernieuwbaar is. U moet tijdens de elfde maand dan een nieuwe aanvraag indienen.

Regelgeving

Organisatie Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)
Adres Keizerslaan 7 1000 Brussel
Tel 02 515 41 11
Fax 02 514 11 06
Website Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening - website

 

 

Uw uitbetalingsinstelling (vakbond of hulpkas voor werkloosheid)