Wezentoeslag (Groeipakket)

De wezentoeslag is een zorgtoeslag die extra ondersteuning biedt aan wezen en halfwezen.

Voorwaarden

Een kind ontvangt de wezentoeslag als:

Deze kinderen behouden de wezentoeslag zolang ze recht hebben op het Groeipakket, ook als de overblijvende ouder gaat samenwonen met een nieuwe partner.

Let op:

Kinderen die hun ouder(s) verloren voor 1 januari 2019, behouden de wezenbijslag volgens de oude regelgeving, zolang de overlevende ouder niet gaat samenwonen of hertrouwt.

Procedure

Als u er recht op hebt, ontvangt u de wezentoeslag automatisch van uw uitbetaler van het Groeipakket.

De wezentoeslag wordt elke maand uitbetaald op de 8ste van de volgende maand. Voorbeeld: u ontvangt op 8 februari de wezentoeslag van januari.

Bedrag

  • Een wees, een kind dat beide ouders verloren heeft, krijgt bovenop het basisbedrag 173,19 euro.
  • Een halfwees, een kind dat één van beide ouders verloren heeft, krijgt bovenop het basisbedrag 86,59​​​​​​​ euro.

Het Groeipakket is een verzameling van financiële tegemoetkomingen. Raadpleeg het overzicht van alle financiële tegemoetkomingen binnen het Groeipakket om te zien op welke toeslagen uw kind nog recht heeft.