Wilsverklaring inzake euthanasie

Met een wilsverklaring inzake euthanasie kunt u vragen dat er euthanasie wordt toegepast als u op onomkeerbare wijze het bewustzijn verliest. Buiten deze wilsverklaring om, is euthanasie alleen mogelijk op uitdrukkelijk verzoek van een patiënt die nog in staat is om zijn wil om te sterven uit te drukken.

Voorwaarden

U kunt een wilsverklaring opstellen als u meerderjarig (of ontvoogd minderjarig) bent en handelsbekwaam.

De wilsverklaring is geldig wanneer ze is opgesteld:

  • volgens een wettelijk voorgeschreven modelformulier
  • minder dan vijf jaar voor het begin van de wilsonbekwaamheid van de patiënt
  • uit vrije wil (en dus niet als het gevolg van externe druk)
  • in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen waarvan er minstens één geen materieel voordeel heeft bij het overlijden.

Euthanasie kan alleen worden uitgevoerd als de patiënt zich in een toestand van onomkeerbare coma bevindt. In alle andere situaties van verworven wilsonbekwaamheid (zoals bij dementie, hersentumor…) is een aanvraag tot euthanasie via een wilsverklaring niet mogelijk.

Een wilsverklaring opgesteld vanaf 2 april 2020 zal automatisch een onbeperkte duur hebben (in plaats van een beperkte duur van vijf jaar tot nu toe).
Wilsverklaringen die als verklaringsdatum een datum vóór 2 april 2020 hebben, behouden een geldigheid van vijf jaar.

Procedure

U kunt het formulier voor een wilsverklaring downloaden of afhalen bij de dienst Burgerzaken van uw gemeente. De wilsverklaring moet worden opgesteld in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen, van wie er minstens één geen materieel voordeel heeft bij het overlijden.

U kunt in de wilsverklaring één of meer vertrouwenspersonen aanwijzen die, als het zover is, de behandelende arts op de hoogte brengen van de wil van de patiënt.

De wilsverklaring moet worden gedateerd en ondertekend door de opsteller, de getuigen en de eventuele vertrouwenspersonen.

Maak de wilsverklaring in voldoende exemplaren op, zodat bij overlijden de betrokkenen (naasten en behandelend artsen) gemakkelijk toegang krijgen tot het document. Als u dit wilt, kunt u ook een exemplaar van de wilsverklaring laten registreren bij uw gemeentebestuur, maar dit is niet verplicht.

De geldigheid hangt af van de datum van verklaring:

  • Verklaringen gedateerd vanaf 2 april 2020 blijven onbeperkt geldig.
  • Verklaringen gedateerd tot en met 1 april 2020 blijven slechts geldig voor een periode van 5 jaar vanaf de datum van verklaring. U kunt verklaringen met beperkte geldigheid altijd omzetten naar een nieuwe verklaring van onbeperkte duur.

De wilsverklaring kan op ieder ogenblik worden herzien of ingetrokken.

De Federale Controle- en Evaluatiecommissie waakt over de correcte toepassing van de euthanasiewet. Deze commissie gaat na of de euthanasie is uitgevoerd onder de voorwaarden en volgens de procedure bepaald door de wet. Op de website van de FOD Volksgezondheid vindt u meer info over de werking van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie.

Klik hier om een afspraak te maken aan de themabalie van Burgerzaken voor het registreren van een wilsverklaring inzake euthanasie.

Meebrengen

Als u een exemplaar van de wilsverklaring wilt laten registreren bij uw gemeentebestuur, hebt u de volgende documenten nodig:

  • Ondertekend formulier voor een wilsverklaring (hier te downloaden)
  • Identiteitskaart van de persoon die de wilsverklaring aanvraagt
  • Kopie identiteitskaarten van de getuigen

Bedrag

Kost

Het laten registreren van de wilsverklaring tot euthanasie is gratis.Contactinformatie

Logo Welzijnshuis advalvas