Woningkwaliteit

Samen met de gemeenten Kortenberg en Zaventem werkt IGO binnen het woonproject "Wonen in het Hart van Midden-Brabant" aan de verbetering van de woningkwaliteit.

De Vlaamse Codex Wonen van 2021 bepaalt de minimumnormen waaraan huurwoningen moeten voldoen. Op basis van die normen doen onze woningcontroleurs een conformiteitsonderzoek in huurwoningen. 

Na een melding of klacht van een bewoner of een andere belanghebbende (gemeentedienst, politie…) beoordeelt een woningonderzoeker de kwaliteit van de huurwoning en ook de kwaliteit van het gebouw waarin de huurwoning (woning, appartement...) zich bevindt. Dit onderzoek wordt het conformiteitsonderzoek genoemd. De woningonderzoeker controleert de huurwoning op de kwaliteitseisen en beoordeelt deze aan de hand van een aantal criteria.

Voorwaarden

Als de woning voldoet aan de normen, kan een conformiteitsattest uitgereikt worden aan de verhuurder, dat 10 jaar geldig is. Een conformiteitsattest bij verhuur van woningen is niet verplicht in de gemeente Kortenberg, maar wordt wel gratis afgeleverd en kan beschouwd worden als een kwaliteitslabel.

Voldoet de huurwoning niet aan de normen, dan kan er een administratieve procedure tot ongeschikt- en/of onbewoonbaarheid gevoerd worden. Meer informatie over deze procedure vind je via deze link: https://www.vlaanderen.be/administratieve-procedure-ongeschikt-en-onbewoonbaarheid.

Procedure

Via deze link kan je een conformiteitsonderzoek aanvragen: https://forms.office.com/e/WqH9FEQ7j1. Een woningcontroleur neemt dan contact met u op om een afspraak te maken. 

De woningcontroleurs behandelen jouw melding of klacht over de kwaliteit van de huurwoning en volgen het dossier mee op, met als doel de woningkwaliteit in de gemeente te verbeteren.

Contactinformatie