Zwerfkattenproject

Indien u een zwerfkat opmerkt, kunt u een schriftelijke vraag tot sterilisatie/castratie binnenbrengen bij de milieudienst. Indien de aanvraag goedgekeurd wordt, wordt de zwerfkat door een vrijwilliger gevangen en na sterilisatie terug op de oorspronkelijke plaats uitgezet. 

Voorwaarden

Deze maatregel loopt enkel voor zover de voorziene budgetten het toelaten.

Procedure

Richt uw schriftelijke aanvraag aan het College van Burgemeester en Schepenen of vul het online aanvraagformulier in. 

Online aanvragen

Contactinformatie