Aanleg fietspad Prinsendreef

Op de gemeenteraad van maandag 24 april 2023 werden de ontwerpaktes goedgekeurd die de aanleg van een fietspad in de Prinsendreef, in het gedeelte tussen de Minneveldstraat en de Leuvensesteenweg, mogelijk maken. 

Met dit fietspad wil het gemeentebestuur de veilige fietsverbinding vervolledigen tussen het centrum van deelgemeente Everberg en de Leuvensesteenweg. Het fietspad in de Prinsendreef sluit aan op de bestaande fietspaden langs de Leuvensesteenweg en maakt een aansluiting via de Noodbosweg naar fietssnelweg F3.

Er wordt slechts aan één zijde van dit deel van de Prinsendreef (richting Leuvensesteenweg) een nieuw fietspad aangelegd, omdat het aan de overzijde zeer moeilijk is om een fietspad aan te leggen vanwege de smalle strook openbaar domein tussen de bestaande bomen en de privétuinen. Ook de aanwezigheid van nutsleidingen, putdeksels en ondergrondse verdeelkasten maken de aanleg van een fietspad op deze locatie quasi onmogelijk.

De start van de werken is in principe voorzien voor het najaar van 2023 of het voorjaar van 2024.

Deze werken worden deels gesubsidieerd door Vlaanderen in het kader van het ‘Kopenhagenplan’ (meer info: https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/subsidie/investeringen-in-fietsinfrastructuur-kopenhagen).

 

Prinsendreef in Kortenberg

Contactinformatie