Advies inzake rechten en plichten van leerlingen in het basisonderwijs en in het secundair onderwijs

Er zijn 2 informatiepunten om ouders en leerlingen te adviseren op vlak van hun rechten en plichten op school:

  • het Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen in het Basisonderwijs
  • het Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen in het Secundair Onderwijs. 

De informatiepunten lichten ouders en leerlingen in over wat kan en niet kan op school:

  • De informatiepunten beantwoorden telefonisch en schriftelijk vragen over rechten en plichten van leerlingen in het basisonderwijs en in het secundair onderwijs en van hun ouders.
  • De informatiepunten verzorgen de uitgave van de Gids voor ouders met kinderen in het basisonderwijs. Deze brochure bespreekt eerst een aantal algemene rechten, die op alle leerlingen van toepassing zijn, en daarna enkele specifieke situaties waarin leerlingen zich kunnen bevinden. 

Meer informatie over de rechten en plichten van leerlingen in het secundair onderwijs vindt u op de website van het Ministerie van Onderwijs en Vorming.

Procedure

U kunt de brochure online bekijken of bestellen of gratis bestellen op het nummer 1700.

Voor informatie op maat belt of mailt u naar de informatiepunten.

Bedrag

Zowel de brochure als het telefonisch en schriftelijke advies van de informatiepunten zijn gratis.