Speciale onderwijsleermiddelen voor leerlingen, studenten of cursisten met een handicap

Speciale onderwijsleermiddelen zijn hulpmiddelen om de les te kunnen volgen in de klas. Ze kunnen aangevraagd worden voor:

 • leerlingen met een beperking in het gewoon basisonderwijs of het secundair onderwijs gefinancierd of gesubsidieerd door de Vlaamse overheid
 • studenten of cursisten met een beperking ingeschreven in het hoger onderwijs of in het volwassenenonderwijs gefinancierd of gesubsidieerd door de Vlaamse overheid

De speciale onderwijsleermiddelen worden toegekend door de Cel Speciale Onderwijsleermiddelen (de Cel SOL) van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.

De speciale onderwijsleermiddelen die in aanmerking komen voor financiering zijn:

 • technische apparatuur (niet in het volwassenenonderwijs): wordt in de klas gebruikt om een leerling in staat te stellen de lessen te volgen, bv.
  • brailleleesregels, leesloepes (voor een visuele handicap)
  • aangepaste tafels en stoelen (voor een fysieke handicap)
 • omzettingen of aanpassingen van leerboeken of studiemateriaal (voor een visuele of andere handicap):
  • naar (digitale) braille
  • naar (digitale) grootletterdruk
  • vergrotende kopieën van het lesmateriaal
 • doventolken (voor een auditieve handicap):
  • een aantal uren ondersteuning van een gebarentaaltolk
  • een aantal uren ondersteuning van een schrijftolk
 • kopieën van notities van medestudenten (voor een auditieve handicap)

Voorwaarden

Het moet gaan om gewoon onderwijs, niet om buitengewoon onderwijs.
Het moet gaan om een functiebeperking, niet om een leerstoornis.

Procedure

De aanvraag voor speciale onderwijsmiddelen gebeurt

 • in het basis- en secundair onderwijs via de directie van de school voor gewoon onderwijs
 • in het hoger onderwijs via de hogeschool of universiteit
 • in het volwassenenonderwijs via het centrum voor volwassenenonderwijs of het centrum voor basiseducatie.

Uitzonderingen

Hulpmiddelen die bijdragen tot een ruimere sociale integratie of didactische hulpmiddelen komen niet in aanmerking.