Tegemoetkoming voor hulpmiddelen voor personen met een handicap

Hebt u in uw leefsituatie een aantal hulpmiddelen nodig, zoals bijvoorbeeld een brailleleesregel, een eetapparaat of een boodschappenwagen? Hebt u nood aan aangepast meubilair of een aangepaste wagen? Of aan de bijstand van een tolk voor doven en slechthorenden?

Zodra u door het VAPH erkend bent als persoon met een handicap, kunt u er terecht voor heel wat financiële tegemoetkomingen voor hulpmiddelen, aanpassingen of bijstand.

U vindt de volledige lijst van hulpmiddelen en aanpassingen (= refertelijst) op de website van het VAPH. U vindt er ook een lijst van hulpmiddelen die nooit worden terugbetaald

Voorwaarden

Om aanspraak te maken op een tegemoetkoming voor hulpmiddelen moet u jonger dan 65 jaar zijn of al voor uw 65ste erkend zijn bij het VAPH. In dat laatste geval moeten de gevraagde hulpmiddelen of aanpassingen bedoeld zijn voor dezelfde aandoening als vóór uw 65ste verjaardag. Als u als 65+'er een aanpassing aan uw woning laat uitvoeren, komt u mogelijk ook in aanmerking voor een aanpassingspremie van Wonen Vlaanderen.

Verder moet u in Vlaanderen wonen of verblijven. Met Vlaanderen worden de 5 vlaamse provincies en de 19 gemeenten van de Brusselse agglomeratie bedoeld.

Procedure

Stap 1 - Aanvraagformulier invullen

U vult het formulier 'Aanvraag voor ondersteuning' in en bezorgt dit aan de provinciale afdeling van het VAPH waar u woont. Het is heel belangrijk dat u eerst uw aanvraag indient en pas daarna tot de aankoop van het hulpmiddel of de aanpassing overgaat.

Opgelet! Voor minderjarigen die nog niet erkend zijn door het VAPH moet een eerste aanvraag voor hulpmiddelen bij de Intersectorale Toegangspoort van Jongerenwelzijn worden aangevraagd.

Stap 2 - Multidisciplinair adviesrapport laten opmaken

U krijgt een brief waarin gevraagd wordt naar meer informatie. U geeft deze informatie door een multidisciplinair adviesrapport te laten opmaken. Hiervoor moet u een beroep doen op een multidisciplinair team (MDT) dat gespecialiseerd is in 'individuele materiële bijstand' (IMB). In het verslag neemt het team alle elementen op die belangrijk zijn om te oordelen over uw vraag voor hulpmiddelen of aanpassingen. U vindt een lijst van MDT's bij de brief die u ontvangt van het VAPH.

Stap 3 - Beslissing

Is uw aanvraagdossier volledig, dan legt het VAPH uw anvraag voor aan de Provinciale Evaluatiecommissie (PEC). De PEC beslist over uw aanvraag. In het geval van een positieve beslissing krijgt u of uw kind een goedkeuring voor een tegemoetkoming voor een of meerdere gevraagde hulpmiddelen of aanpassingen.

Beslist het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) tussen te komen in de kosten voor hulpmiddelen en aanpassingen aan uw woning of auto, dan is het principe dat het VAPH u de factuur of een deel ervan terugbetaalt. De terugbetalingsmodaliteiten vindt u op de website van het VAPH.

Als u niet akkoord gaat met de beslissing van het VAPH, kunt u een verzoekschrift tot heroverweging indienen. 

Stap 4 - Aankoop of huur

U kunt zelf kiezen waar u uw hulpmiddel aankoopt of huurt. Een overzicht van producenten vindt u op Vlibank. 

Stap 5 - Terugbetaling

Om een terugbetaling aan te vragen stuurt u de originele factuur, samen met een betalingsbewijs, binnen de 12 maanden na de factuurdatum met de post naar een provinciale afdeling van het VAPH. Uw factuur wordt dan binnen 2-4 weken terugbetaald. Als u uw originele facturen terug wilt krijgen, moet u dit expliciet vermelden als u de factuur opstuurt naar het VAPH.

U kunt er ook voor kiezen om de factuur rechtstreeks door het VAPH te laten betalen. Dit is de zogenaamde derdebetalersregeling. Hiervoor moet u het formulier 'Rechtstreekse betaling aan leverancier' invullen. Dit formulier vult u pas in na ontvangst van uw hulpmiddel.

Hoeveel u precies terugkrijgt, hangt o.a. af van de referteprijs en de kostprijs op de factuur. U vindt meer informatie over uw terugbetaling op de website van het VAPH.

Uitzonderingen

In bepaalde omstandigheden kunt u tegemoetkomingen voor hulpmiddelen of aanpassingen aanvragen zonder adviesrapport van een multidisciplinair team. U moet dan enkel een gemotiveerde aanvraag indienen, bv. met behulp van het formulier 'Vereenvoudigde aanvraag van hulpmiddelen en aanpassingen'. Die mogelijkheid gaat op als u:

  • een hulpmiddel moet vervangen
    Een hulpmiddel of aanpassing waarvoor u in het verleden een tegemoetkoming van het VAPH kreeg, is aan vervanging toe.
  • een eenvoudig hulpmiddel wil aanvragen
    U hebt in het verleden al een tegemoetkoming voor een hulpmiddel of een aanpassing goedgekeurd gekregen en u vraagt nu een zogeheten eenvoudig hulpmiddel of aanpassing aan. Deze eenvoudige hulpmiddelen worden in de refertelijst met een asterisk (*) aangeduid.

Regelgeving

Besluit voor individuele materiële bijstand van 13 juli 2001.