Ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

Om leerlingen met een beperking of leer- en opvoedingsmoeilijkheden de kans te geven om les te volgen in een gewone school, wordt voor alle leerlingen een specifiek zorgbeleid uitgewerkt.

De zorg bestaat uit 3 fasen:

  • brede basiszorg
  • verhoogde zorg
  • uitbreiding van zorg

Als de brede basiszorg en verhoogde zorg niet volstaan, kan een school extra ondersteuning bieden door samen te werken met een leersteuncentrum.

Voor verdere vragen kunt u terecht bij de school of het CLB.

Voorwaarden

Er zijn 2 mogelijkheden:

Gewone leerprogramma

Als een leerling het gewone leerprogramma kan volgen, met wat extra ondersteuning, is een GC-verslag (verslag gemeenschappelijk curriculum) nodig. In dit verslag staat een omschrijving van de specifieke behoeften en de nodige begeleiding.

Individueel aangepast leerprogramma

Als het gewone leerprogramma niet mogelijk is, kan een individueel aangepast leerprogramma opgesteld worden. De specifieke onderwijsbehoeften van de leerling en de afspraken over de nodige begeleiding worden dan opgenomen in een IAC-verslag (verslag voor een individueel aangepast curriculum) in het gewoon of het buitengewoon onderwijs.

Procedure

Voor de leerling met extra ondersteuningsnood wordt een GC-verslag of een IAC-verslag opgesteld.

In het secundair onderwijs is ook een OV4-verslag mogelijk voor toegang tot opleidingsvorm 4, voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften die het gemeenschappelijk curriculum enkel kunnen volgen mits zeer intensieve ondersteuning.

De school bepaalt dan samen met de ouders, het CLB en het leersteuncentrum de ondersteuning op maat, op basis van de vastgestelde noden in het verslag.

Bedrag

Kost

Ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften is gratis.