Animatorcursus volgen + tegemoetkoming

Cursus volgen

Wil je graag animator worden, maar heb je nog geen cursus gevolgd?

Geen nood! Er zijn voldoende organisaties die animatorcursussen aanbieden. 
Meer info vind je op onderstaande websites:


Tegemoetkoming cursus


Als gemeente betaalt Kortenberg meer dan de helft van het inschrijvingsgeld van een (hoofd)animatorcursus terug. Per gevolgde cursus mag er namelijk een aanvraag ingediend worden om 50% van het inschrijvingsgeld terug te krijgen. Op het einde van de cursusweek zelf ontvang je als deelnemer vanuit de organiserende instantie een deelnamebewijs. Het is voldoende om dit document volledig en correct ingevuld aan de dienst Jeugd te bezorgen. Dit kan online, per post, digitaal via e-mail of afgegeven aan het onthaal in het Administratief Centrum. Eens dit ingevuld deelnamebewijs ontvangen werd, wordt de terugbetaling in orde gebracht. Deze procedure neemt ongeveer twee weken in beslag. 

Indien de (hoofd)animatorstage afgewerkt wordt binnen een Kortenbergse jeugdvereniging wordt, mits voorlegging van het officieel (hoofd)animatorattest, nog 30% extra uitbetaald van het inschrijvingsgeld van de cursus.

 

Voorwaarden

Voorwaarden terugbetaling

  1. De aanvrager moet inwoner zijn van Kortenberg.
  2. De aanvrager legt zijn attest van deelneming en een betalingsbewijs van de betreffende cursus voor aan de Dienst Jeugd.
  3. Men mag per cursus een aanvraag indienen om 50% van het inschrijvingsgeld terug te krijgen.
  4. Indien de (hoofd)animatorstage afgewerkt wordt binnen een Kortenbergse jeugdvereniging wordt, mits voorlegging van het officieel (hoofd)animatorattest, nog 30% extra uitbetaald van het inschrijvingsgeld van de cursus.
  5. Wijze van uitbetaling: op het aanvraagformulier moet het rekeningnummer van de aanvrager ingevuld worden. De aanvragen worden uitbetaald door de Dienst Financien van de gemeente.

Er wordt ook een kadervormingstoelage voorzien voor jongeren die reeds in het bezit zijn van een attest (hoofd)animator, maar bijkomende bijscholingscursussen volgen. De voorwaarden tot terugbetaling zijn dezelfde zoals hierboven omgeschreven, met uitzondering van artikel 4. 

 

Bedrag

Per aanvraag wordt er 50% van het inschrijvingsgeld (met een maximum van 123.95 euro) terugbetaald. 

Online aanvragen

Contactinformatie