Subsidie kadervorming in het jeugdwerk - Aanvraagformulier

Subsidie kadervorming in het jeugdwerk - Aanvraagformulier

Het gemeentebestuur ondersteunt jongeren bij het volgen van een kaderopleiding omdat dit belangrijk is voor een goede en kwalitatieve jeugdwerking. Dit zowel voor jongeren die actief zijn in het jeugdwerk als voor individuele jongeren die interesse hebben in het jeugdwerk.


Aan deze jongeren wordt een toelage verleend voor het volgen van cursussen voor opleidingen die relevant zijn in het kader van de verantwoordelijkheid die de aanvrager wil nemen in het jeugdwerk.

Een subsidieerbaar (hoofd)animatorentraject is als volgt omschreven

 • De cursussen dienen gegeven te worden door een landelijke organisatie erkend door de Vlaamse Gemeenschap.
 • De cursisten volgen niet alleen een theoretisch programma, maar vervullen ook een stage in het jeugdwerk.
 • Het aantal te volgen uren, de domeinen, de stage-aanpak, enz… verschilt vanzelfsprekend naargelang het attest waartoe het programma moet leiden.

 

Voorwaarden terugbetaling

 1. De aanvrager moet inwoner zijn van Kortenberg.
 2. De aanvrager legt zijn attest van deelneming en een betalingsbewijs van de betreffende cursus voor aan de dienst Jeugd.
 3. Men mag per cursus een aanvraag indienen om 50% van het inschrijvingsgeld terug te krijgen.
 4. Indien de (hoofd)animatorstage afgewerkt wordt binnen een Kortenbergse jeugdvereniging wordt, mits voorlegging van het officieel (hoofd)animatorattest, nog 30% extra uitbetaald van het inschrijvingsgeld van de cursus.
 5. Wijze van uitbetaling: op het aanvraagformulier moet het rekeningnummer van de aanvrager ingevuld worden. De aanvragen worden uitbetaald door de dienst Financien van de gemeente.

 

Er wordt ook een kadervormingstoelage voorzien voor jongeren die reeds in het bezit zijn van een attest (hoofd)animator, maar bijkomende bijscholingscursussen volgen. De voorwaarden tot terugbetaling zijn dezelfde zoals hierboven omgeschreven, met uitzondering van artikel 4.

Adresgegevens
Ik verklaar naar eer en geweten dat alle gegevens in dit aanvraagformulier correct en volledig zijn ingevuld. *

De gemeente Kortenberg verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg. Meer informatie kunt u terugvinden in de privacyverklaring.

Contactinformatie

 • Jeugddienst

  Administratief Centrum

  Dr. V. De Walsplein 30
  3070 Kortenberg

  Openingsuren

  • Vandaag Balie geopend, uitsluitend op afspraak (niet tijdens het weekend) - bel naar 02 755 30 70 om een afspraak te maken
  • Morgen Balie geopend, uitsluitend op afspraak (niet tijdens het weekend) - bel naar 02 755 30 70 om een afspraak te maken
  Alle openingsuren