Artikels voor het gemeentelijk informatieblad aanleveren

Hoe artikels en UiTagenda-items voor het gemeentelijk informatieblad aanleveren?

Als erkende Kortenbergse vereniging moet je vóór de 25ste van de maand voorafgaand aan de maand van het drukken van het infoblad je artikel doorsturen via het onlineformulier. Klik op de knop 'Online aanvragen' en kies het gewenste webformulier. Voer je activiteit in de UiTagenda in indien gewenst. 

(Bijvoorbeeld: je wilt je artikel in het infoblad van maart laten verschijnen. Dit nummer wordt gedrukt en verspreid in februari. Je moet dus je artikel mailen vóór 25 januari.)

Het reglement betreffende de promotionele steun aan verenigingen gaat uitgebreider in op de voorwaarden.

Ben je nog niet erkend als een Kortenbergse vereniging? Dan verwijzen we je graag door naar de webpagina erkenning verenigingen op de gemeentelijke website. 

UiTagenda

Om opgenomen te worden in de UiTagenda (= kalender) van het gemeentelijk informatieblad moet je vóór de 25ste van de maand voorafgaand aan de maand van het drukken van het infoblad je activiteit invoeren in de UiTdatabank.
(Bijvoorbeeld: je wilt in het infoblad van maart verschijnen. Dit nummer wordt gedrukt en verspreid in februari. Je moet dus je activiteit invoeren vóór 25 januari.)

Invoeren in de UiTdatabank kan via www.uitdatabank.be. Na jezelf te registeren kan je onbeperkt activiteiten invoeren. De gemeente gebruikt deze databank om de kalender op de gemeentelijke webstek te vullen, maar ook voor de kalender in het gemeentelijk informatieblad. Ook andere media plukken uit deze databank om vrijetijdskalenders op te maken. Dus hoe meer je invoert, hoe meer er wordt uitgehaald.

Handleiding

Om aan de slag te gaan, vind je hier de handleiding voor het invoeren in de UiTdatabank.

Tips

De meeste Kortenbergse verenigingen zijn al goed vertrouwd met de UiTdatabank. Er zijn echter nog enkele vragen of problemen die regelmatig terugkomen. Hierbij enkele tips:

Jouw activiteit gaat niet door in Kortenberg zelf

Bij het exporteren van de UiTdatabank voor de opmaak van de UiTagenda worden enkel activiteiten geselecteerd waarbij als locatie ’Kortenberg‘ werd opgegeven. Indien je activiteit ergens anders plaatsvindt, geef je als locatie best het gezamenlijk vertrekpunt in Kortenberg op. In de beschrijving en de titel van de activiteit kan je dan specificeren waar het juist over gaat.

Jouw activiteit is enkel toegankelijk voor leden

Ledenactiviteiten zijn niet zo interessant om in te voeren in de UiTdatabank. Ze verschijnen niet in de UiTagenda. De UiTdatabank en UiTagenda zijn bedoeld om promotie te maken voor publieke evenementen.

Jouw activiteit herhaalt zich ieder jaar

In dat geval kan je de eerdere activiteit gewoon aanpassen met de nieuwe informatie. Je hoeft de invoer niet volledig opnieuw te doen. Let wel: op deze manier komt je invoer niet opnieuw ter validatie terecht. Foutjes zullen dus niet worden gedetecteerd.

Je beschikt over een leuk beeld van je activiteit

Voeg dan zeker een foto toe bij je invoer. Dit spreekt het publiek veel meer aan. Ook is er op de gemeentelijke website een roulatiesysteem voorzien waarbij activiteiten mét foto onder de aandacht worden gebracht.
Opgelet: de foto moet een voldoende hoge resolutie hebben en moet vrij van auteursrecht zijn. Gebruik dus geen foto die je op het internet gevonden hebt zonder toestemming van de auteur.

Artikel

Om alle verenigingen de kans te geven om voldoende aan bod te komen in het gemeentelijk informatieblad zijn er publicatieregels vastgelegd in het reglement 'promotionele steun aan verenigingen'. Samengevat komt het hier op neer:

  • per jaar maximaal 2 korte artikels (700 tekens, inclusief spaties) om een activiteit aan te kondigen
  • per jaar maximaal 1 lang artikel (1.400 tekens, inclusief spaties) om een activiteit en de vereniging voor te stellen
  • er mogen meer artikels ingestuurd worden, maar publicatie kan enkel indien er plaats over is
  • over een bepaalde activiteit kan slechts één artikel gepubliceerd worden.
  • de redactie kan artikels die te lang zijn naar eigen goeddunken inkorten.
  • beelden bij artikels: er worden geen logo's of affiches opgenomen. 


Om een kort artikel te publiceren in het gemeentelijk infoblad moet je het onlineformulier voor een kort artikel invullen.

Om een lang artikel te publiceren in het gemeentelijk infoblad moet je het onlineformulier voor een lang artikel invullen.

Contactinformatie