Asbest

Asbest is schadelijk voor de gezondheid.

Asbest is gevaarlijk als je losse asbestvezels inademt. Deze vezels zijn niet met het blote oog te zien en kunnen vrijkomen bij de beschadiging van asbesthoudend materiaal, bijvoorbeeld in de vorm van stof. Neem daarom altijd de juiste voorzorgsmaatregelen wanneer je asbest verwijdert. Bij het inademen dringen asbestvezels zeer diep in de longen, wat ernstige ziektes kan veroorzaken.

Hoe vaker je wordt blootgesteld aan asbestvezels, hoe meer risico je loopt om ziek te worden. Zeker wie herhaaldelijk in contact komt met hoge concentraties asbestvezels kan een asbestziekte krijgen. In combinatie met roken lopen de risico’s door het inademen van asbest sterk op. De genetische gevoeligheid speelt ook een rol en verschilt van mens tot mens.

Opgelet: ook een korte blootstelling aan asbestvezels kan gevaarlijk zijn. Maar dat betekent niet dat je sowieso ziek wordt door één keer asbesthoudend stof in te ademen. Vergelijk het met roken: een kettingroker loopt een groter risico op longkanker dan iemand die maar even gerookt heeft.

Contactinformatie