Autodelen

In sommige straten in onze gemeente heerst een hoge parkeerdruk. De plaatsen op het openbaar domein worden schaars door he hoge autobezit. Autodelen met mensen uit de buurt kan hiervoor een oplossing zijn.

Bij autodelen gebruiken meerdere personen om beurten één of meerdere (gezamenlijke) wagens. U gebruikt op die manier een auto alleen wanneer u hem nodig hebt. Iemand anders gebruikt diezelfde auto wanneer u hem niet nodig hebt. Dit kunnen autodelers zelf onderling regelen, of dit kan door een al dan niet commerciële organisatie geregeld worden. Een auto gebruiken betekent dus niet dat u ook een auto moet bezitten.

Autodelen gaat uit van het standpunt dat een auto een praktisch vervoermiddel is dat doordacht, efficiënt en selectief gebruikt moet worden. Een auto is immers niet voor elke verplaatsing het meest geschikte vervoermiddel.

De meeste autobezitters gebruiken hun auto te weinig in verhouding tot wat die auto hen kost. Niet-autobezitters moeten zich voor elke verplaatsing uit de slag trekken met het openbaar vervoer, de fiets of zich te voet verplaatsen, ook al is dat soms onpraktisch.

Door een auto te delen vermijdt u zowel de nadelen van het individuele autobezit als van het autoloos zijn. Autodelen is zo de ideale aanvulling op het openbaar vervoer.

Bovendien is autodelen goed voor het milieu en voor de gezondheid, want voor korte afstanden zult u zich te voet of met de fiets verplaatsen.