Bermbeheersplan

De gemeentelijke milieudienst heeft in 2010 door een extern studiebureau een grondige inventarisatie
laten uitvoeren van de 25 ha bermoppervlakte in Kortenberg. De gemeente wil de betekenis van de
natuurlijke bermen onder de aandacht brengen. Bermen zijn immers ecologische groene aders in het
landschap waar veel planten en dieren tijdelijk of permanent een leefgebied vinden. Planten- en diersoorten,
die in het cultuurland niet meer voorkomen, kunnen vaak nog wel in bermen overleven als er
een natuurvriendelijk beheer wordt gevoerd. Ook als verbindingsweg tussen bossen en natuurgebieden
zijn bermen waardevol. Bij een hoofdzakelijk agrarisch landgebruik zijn deze functies van groot belang.
Op basis van de inventarisatie kunnen de bermen ingedeeld worden in 37 vegetatietypes (Werk aan
de berm! - Arnout Zwaenepoel). In Kortenberg werden 18 verschillende vegetatietypes onderscheiden.
Voor elke vegetatie wordt een aangepast beheer voorgesteld om op die manier de natuurwaarde van
de bermen te optimaliseren.

Bekijk de samenvatting van de algemene principes van het Kortenbergse bermbeheersplan. Het gedetailleerde bermbeheersplan kunt u inkijken bij de gemeentelijke milieudienst.

Contactinformatie

 • Dienst Omgeving

  Administratief Centrum

  Dr. V. De Walsplein 30
  3070 Kortenberg

  Openingsuren

  • Vandaag Balie geopend, uitsluitend op afspraak (niet op zondag) - bel naar 02 755 30 70 om een afspraak te maken
  • Morgen Balie geopend, uitsluitend op afspraak (niet op zondag) - bel naar 02 755 30 70 om een afspraak te maken
  Alle openingsuren