Bibraad

Doelstelling

De bibliotheek valt als culturele instelling onder de cultuurpactwetgeving. Die verplicht overheden ertoe mensen en verenigingen te betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van het cultuurbeleid.

Taak

De Bibraad heeft een adviserende bevoegdheid ten aanzien van de inrichtende overheid voor alle aspecten van het bibliotheekbeleid (werking, inrichting en uitrusting, financieel beleid, dienstreglement, ...) en in het bijzonder voor de beleidsplanning met betrekking tot de bibliotheek.

Samenstelling

De Bibraad is samengesteld uit gebruikers en deskundigen, waarbij gestreefd wordt naar een even diverse vertegenwoordiging als het publiek van de bibliotheek qua leeftijd, geslacht, scholingsgraad, taal, herkomst, ideologische en filosofische stromingen.

Vergaderingen

De Bibraad vergadert minstens vier keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar. De volgende bijeenkomst vindt plaats op maandag 10 juni 2024 om 20 u. in de Bib. Neem contact op met de Bib als je de eerstvolgende vergadering vanaf de zijlijn wilt volgen. 

Verslagen

Verslagen Bibraad 2024
Verslagen Bibraad 2023
Verslagen Bibraad 2022
Verslagen Bibraad 2021
Verslagen Bibraad 2020
Verslagen Bibraad 2019

Contactinformatie