Bibraad

Doelstelling

De bibliotheek valt als culturele instelling onder de cultuurpactwetgeving. Die verplicht overheden ertoe mensen en verenigingen te betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van het cultuurbeleid.

Taak

De Bibraad heeft een adviserende bevoegdheid ten aanzien van de inrichtende overheid voor alle aspecten van het bibliotheekbeleid (werking, inrichting en uitrusting, financieel beleid, dienstreglement, ...) en in het bijzonder voor de beleidsplanning met betrekking tot de bibliotheek.

Samenstelling

De Bibraad is samengesteld uit gebruikers en deskundigen, waarbij gestreefd wordt naar een even diverse vertegenwoordiging als het publiek van de bibliotheek qua leeftijd, geslacht, scholingsgraad, taal, herkomst, ideologische en filosofische stromingen.

Vergaderingen

De Bibraad vergadert minstens vier keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar. De volgende bijeenkomst vindt plaats op woensdag 15 december 2021 om 20 u in de Bib.

Verslagen

Verslagen Bibraad 2019
Verslagen Bibraad 2020
Verslagen Bibraad 2021

Contactinformatie