Brandveiligheidsattest publiek toegankelijke inrichtingen - Aanvraagformulier

Als je een café, restaurant, clubhuis, sportzaal of andere 'publiek toegankelijke inrichting' wil uitbaten, moet je in orde zijn met het politiereglement over brand- en ontploffingspreventie. Dit PTI-reglement (Publiek Toegankelijke Inrichtingen) bepaalt waaraan jouw inrichting moet voldoen op het vlak van brandveiligheid.

Vul dit webformulier in om een brandveiligheidsattest publiek toegankelijke inrichtingen aan te vragen.

Voor meer informatie zie Brandveiligheidsattest publiek toegankelijke inrichtingen.

Gegevens van de aanvrager

Adresgegevens 1
Hoedanigheid / functie *
Gegevens van de publiek toegangkelijke inrichting *
Contactpersoon *
Gegevens voor de facturatie *

Gegevens van de publiek toegankelijke inrichting

Adresgegevens van de publiek toegankelijke inrichtring

Gegevens van de contactpersoon

Gegevens voor facturatie

Adresgegevens facturatie

Extra info met betrekking tot de publiek toegankelijke inrichting

Type inrichting: *
Zijn er in het gebouw lokalen waar overnacht wordt? *

Een niet-limitatieve opsomming van de documenten die voorgelegd moeten kunnen worden, vind je via Brandweerzone Vlaams-Brabant West: vereiste documenten voor publiek toegankelijke inrichtingen.

Ik bevestig dat alle vereiste documenten voorgelegd zullen worden tijdens het controlebezoek. *
Ik ga akkoord met het retributiereglement van Brandweerzone Vlaams-Brabant West *
Ik heb in eer en geweten alle gegevens correct ingevuld. *

De gemeente Kortenberg verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg. Meer informatie kunt u terugvinden in de privacyverklaring.

Contactinformatie