Buitenschoolse kinderopvang

U kunt uw schoolgaande kinderen laten opvangen in de buitenschoolse kinderopvang. De buitenschoolse kinderopvang wordt georganiseerd op schooldagen voor de schooluren en na de schooluren, op woensdagnamiddag en op schoolvrije dagen en schoolvakantiedagen.

Uw kind wordt opgevangen samen met andere kleuters of kinderen van de lagere school. De opvang gebeurt in lokalen die specifiek voor opvang zijn ingericht, voor en na de schooluren en tijdens vakantiedagen.

 

In Kortenberg zijn er twee erkende initiatieven voor buitenschoolse opvang.

Ferm Kinderopvang vzw

Zie contactgegens hieronder.

Buitenschoolse opvang Kinderclub Octopus

Zie contactgevens hieronder.

Voorwaarden

De voorwaarden verschillen:

  • een erkend initiatief voor buitenschoolse opvang of IBO: u betaalt een prijs die tussen wettelijke grenzen ligt;
  • een zelfstandige buitenschoolse opvangvoorziening: deze bepaalt zelf de prijs die ze voor de opvang vraagt.

Regelgeving

Contactinformatie